Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši pozýva čitateľov na výstavu kníh zakúpených z dotácie FPU v rámci Týždňa slovenských knižníc 2020.


Týždeň slovenských knižníc - výstava kníh zakúpených z dotácie FPU