Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika sprostredkovala darovanie významnej historickej knižnej série Štátnemu archívu v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisku Liptovský Mikuláš (https://archivlm.webnode.sk/kontakt/uradne-hodiny/).

Reprint edície 25 kníh série "Uhorské župy a mestá" (Magyarország vármegyéiés városai) odovzdal zástupca Ministerstva zahraničných vecí Maďarska pplk. Csaba Vida, PhD., pridelenec obrany Maďarska akreditovaný v SR, v priestoroch akademickej knižnice dňa 24.10.2019 do rúk riaditeľa pracoviska Archívu Liptovský Mikuláš PhDr. Petra Vítka, ktorý dar s úprimnou radosťou privítal a uviedol, že knihy budú v archíve aktívne využívané a sprístupnené nielen študentom AOS ale aj širokej odbornej a laickej verejnosti.

Pôvodne knihy vydal editor Samu Borovszky na prelome 19. a 20. stor. a sú dokladom historického rozvoja miest a obcí na území Slovenska (Horného Uhorska) v období pred prvou svetovou vojnou (https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/).
Odovzdávania daru v akademickej knižnici sa zúčastnili aj prorektor pre vzdelávanie Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Peter Spilý, PhD. a vedúca AK Mgr. Mária Mestická.

Text: A. Haragová, M. Mestická
FOTO: D. Spilá