Akademická knižnica prispela 6. 11. 2018 k Týždňu vedy a techniky v AOS podujatím „Knihy z edície AOS 2017 – 2018 v priamom prenose“.  V rámci prezentácie nových kníh vedúca knižnice priblížila auditóriu podstatu edičnej a publikačnej činnosti, ktorá je základnou formou výstupov vedecko-výskumnej a tvorivej činnosti učiteľov. Autori doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD.,  PhDr. Mária Martinská, PhD.  a doc. Ing. Lubomír Belan, PhD. Predstavili svoje práce a podelili sa o svoje skúsenosti pri písaní vedeckých publikácií a skrípt. Prorektor pre vedu prof. Ing. Marcel Harakaľ zdôraznil význam autorskej a vedeckej práce učiteľov z pohľadu ich profesijného rastu i z pohľadu skvalitňovania vyučovacieho procesu. Príjemná atmosféra stretnutia a obohacujúca diskusia nás nabáda uskutočniť podobné podujatie aj v budúcnosti.

Text: Mgr. Mária MESTICKÁ

Foto: PhDr. Alena HARAGOVÁ

{jcomments off}