V Akademickej knižnici AOS si pripomíname 100. výročie vzniku ČSR výstavou kníh.