{jcomments off}

Kampaň sme u nás v knižnici „rozbehli“ len od mája 2016 a keďže je už nový rok 2017, tak sa priam žiada malé vyhodnotenie a spätná väzba pre vás, našich čitateľov a návštevníkov knižnice. Novinárku Martu Moravčíkovú, autorku pôvodného projektu, veľmi obdivujem za jej skvelý nápad a to isté si povedali aj naši čitatelia a začali nám nosiť knihy, ktoré sa pre nich stali už nepotrebnými , ale dali im šancu a 59 titulov od 12-tich „darcov“ kníh sa dnes požičiava jedna radosť.

Preto veľké ĎAKUJEME si zaslúžia čitateľky z Personálneho úradu, z Jazykového inštitútu ale aj z radov čitateľov Akadémie ozbrojených síl a nemôžem nespomenúť moje kolegyne, ktoré cielene kúpili knihy a darovali akademickej knižnici.

P.S.: ....kampaň nekončí a tešíme sa na knihy v roku 2017

text: Mgr. Marta Kotianová

foto: Mgr. Miloš Húsenica