{jcomments off}

V dňoch 5.12.2016 – 9.12.2016 sa v priestoroch požičovne Akademickej knižnice AOS konala v poradí už ôsma burza kníh. 22 čitateľov prinieslo do knižnice celkovo 638 kusov kníh, časopisov, platní a CD, z toho na predaj bolo 171 kusov, ostatné boli zdarma.

Burzu navštívilo 101 čitateľov, ktorí si so sebou odniesli 299 kusov dokumentov, za predané dokumenty ich majitelia dostali 85,30 €. Z uvedeného vyplýva, že takmer polovica všetkých prinesených kníh a časopisov má už svojich nových majiteľov, čo nás veľmi teší a utvrdzuje nás v tom, že podobné akcie majú stále význam. Sme radi, že knihy neskončili v kontajneri, prípadne v zberných surovinách a budú prinášať radosť svojim čitateľom aj naďalej.

text: Erika Baráthová

foto: Mgr. Miloš Húsenica