Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac október 2023.

Základný fond

lmaoskZF 36101
Systems Engineering Handbook A Guide for System Life Cycle Processes and Activities : INCOSE-TP-2003-002-05

lmaoskZF 36108
Zaplatílek, Karel
Řešení vybraných vojensko-technických úloh v prostředí MATLAB® & Simulink®

lmaoskZF 36113
Boettcher, Judith V.
The Online Teaching Survival Guide Simple and Practical Pedagogical Tips

lmaoskZF 36114
Johnson, Aaron
Excellent Online Teaching Effective Strategies for a Successful Semester Online

lmaoskZF 36115
Roštecký, Bernard
V službách mieru modré prilby Slovenskej republiky

lmaoskZF 36116
Letošťák, Ľudovít
Historické korene nášho delostrelectva

lmaoskZF 36117
Meskill, Carla
Online Teaching and Learning Sociocultural Perspectives

lmaoskZF 36118
Clark, Ruth Colvin
e-Learning and the Science of Instruction Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning

lmaoskZF 36128
DeFrangesco, Ralph
The Big Book of Drones

Knihy vyčlenené pre potreby spracovania vedeckej úlohy.
Knihy nie je možné vypožičať.

lmaoskZF 36106
Benjamin, Medea
War in Ukraine Making Sense of a Senseless Conflict

lmaoskZF 36107
Black, Jeremy
A History of Artillery

lmaoskZF 36109
The Official US Army Tactics Handbook Offense and Defense

lmaoskZF 36110
Verma, Vivek
Non-Contact Warfare An Appraisal of China's Military Capabilities

lmaoskZF 36111
D'Anieri, Paul J.
Ukraine and Russia from civilized divorce to uncivil war

lmaoskZF 36112
Olischer, Josef
Elektronische Kampfführung I

lmaoskZF 36119/1
International Handbook Military Geography. Volume 1

lmaoskZF 36119/2
International Handbook Military Geography Volume 2

lmaoskZF 36120
Zewedin, August
Geländekunde

lmaoskZF 36121
Traxler, Matthew J.
Introduction to Psycholinguistics Understanding Language Science

lmaoskZF 36122
Vai, Marjorie
Essentials of Online Course Design A Standards-Based Guide

lmaoskZF 36123
Ellis, Rod
Task-based Language Learning and Teaching

lmaoskZF 36124
Russell, Victoria
Teaching Language Online A Guide for Designing, Developing, and Delivering Online, Blended, and Flipped Language Course

lmaoskZF 36125
Qualitative Research in Applied Linguistics A Practical Introduction

lmaoskZF 36126
Digital Games and Language Learning Theory, Development and Implementation

lmaoskZF 36127
WorldCALL Sustainability and Computer-Assisted Language Learning

Učebnice

lmaoskUč 3018
Forgáč, Radoslav
SQL v príkladoch

lmaoskUč 3020
Smejkal, Vladimír
Kybernetická kriminalita

Bakalárske práce

lmaoskBAKAL 1013
Baláž, Marek
Generátory jazykových procesorov (porovnávacia štúdia) bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1014
Bendžala, Adam
Spracovanie prirodzeného jazyka v jazyku Python bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1015
Devečka Škop, Karolína
Prehľadová štúdia hlbokých neurónových sietí v prostredí MATLAB bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1016
Dulenčin, Matej
Anonymita v počítačových sieťach bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1017
Fedák, Peter
Generovanie používateľskej aktivity pre forenznú analýzu bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1018
Chovanová, Natália
Návrh inteligentnej automatizácie pre rodinný dom bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1019
Kleffler, Adrian
Detekcia objektov v obrazoch pomocou nástroja MATLAB bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1020
Kybová, Kristína
Zobrazenie informácií pomocou LED MATRIX vizualizácie bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1021
Lelák, Kamil
Identifikácia osôb s využitím platformy Raspberry Pi bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1022
Ovčariková, Michaela
Využitie Raspberry Pi pre tvorbu inteligentného zrkadla bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1023
Škoda, Michal
Prehľadová štúdia metód strojového učenia v prostredí Matlab bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1024
Valkučák, Marián
Kybernetické hrozby a ich perspektíva bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1025
Bašková, Lenka
Základné trendy vývoja vojenstva stredovekého Uhorska bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1026
Budková, Mária
Svetový politický systém bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1027
Dócs, Denis
Použitie manažérskych metód v rámci rozhodovania veliteľa vojenskej jednotky bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1028
Grohoľ, Samuel
Upratovania priestoru vojenskej operácie bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1029
Hollý, Michal
Legislatívny proces bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1030
Jurko, Dominik
Aktuálne výzvy vojenskej dopravy pri poskytovaní podpory zo strany hostiteľskej krajiny bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1031
Karas, Matej
Dezinformácie ako bezpečnostná hrozba EÚ s implikáciou na SR bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1032
Kostolníková, Radoslava
Bojové grafické dokumenty spracovávané v jednotkách PS OS SR bakalárska práca Radoslava Kostolníková ; vedúci bakalárskej práce:

lmaoskBAKAL 1033
Kovačík, Daniel
Otázky bezpečnosti Československej republiky pred rokom 1939 bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1034
Krajcová, Terézia
Vojenská topografická mapa - jej príprava na používanie, základné práce a úlohy riešené na nej bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1035
Krupík, Ján
Rozhodovacie a plánovacie procesy pri plánovaní boja mechanizovaným práporom OS SR bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1036
Kubiš, Jakub Ján
Komparácia zbraňových systémov T-72 s tankovými systémami 21. storočia bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1037
Lisoňová, Alžbeta
Rada NATO - Rusko: história a súčasnosť bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1038
Liška, Ján
Nástup nacizmu v Nemecku bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1039
Líšková, Terézia
Európska bezpečnosť - analýza dokumentov v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1040
Littva, Markus
Ekonomická podstata výdavkov na obranu bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1041
Majzel, Samuel
Anglicko-nizozemské vojny v 17. storočí bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1042
Olejár, Marek
Kapacity a potenciál logistiky práporu podpory leteckého krídla bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1043
Paraj, Lukáš
História vývoja delostreleckých zbraňových systémov a jeho budúce trendy bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1044
Podhorová, Sofia
Prvky religiozity v polovojenských a branných skupinách Slovenského štátu (1939-1945) bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1045
Poživenec, Matej
Rytierske rády v období krížových výprav bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1046
Talpaš, Alex
Fenomén kamikadze a jeho vplyv na vojenské umenie bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1047
Tapajčík, Samuel
Navádzaná delostrelecká munícia bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1048
Tomlein, Patrik
Neletálna delostrelecká munícia bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1049
Zmijová, Simona
Skúsenosti z pôsobenia príslušníkov OS SR v operácii RS Afganistan bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1050
Žilinčík, Kristián
Bezpečnostná situácia v Uhorsku v roku 1241 bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1051
Baranová, Anna Bianka
Systém riadenia polohy jednosmerného motora s využitím číslicového PID regulátora bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1052
Drozd, Vladimír
Metodika činnosti na zariadení WR-G-33-DDC bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1053
Fonos, Jakub
Metodika činnosti na zariadení WR-G-39DDCe bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1054
Hudec, Patrik
Napájacie zdroje pre laboratórium rádiolokácie a navigácie bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1055
Kečkéš, Marek
Anténa na spojenie ionosférickou vlnou na krátke a stredné vzdialenosti bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1056
Poľašková, Denisa
Laboratórne cvičenia z predmetu prijímače a vysielače pre dištančnú formu vzdelávania bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1057
Čorbová, Viktória
Laboratórne cvičenia z predmetu antény a šírenie vĺn pre dištančnú formu vzdelávania bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1058
Šturek, Juraj
Využitie radarovej jednotky CIR-202 v perimetrickej ochrane objektov bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1059
Trusa, Peter
Nízkofrekvenčné filtre s využitím operačných zosilňovačov bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1060
Vidiečan, Ľuboš
Automatické meranie veličín VACH unipolárnych tranzistorov s využitím mikroprocesora bakalárska práca

Doktorandské práce

lmaoskDrDIZ 140
Pažická Černáková, Dominika
Efektívna regrutácia novej generácie mládeže do Ozbrojených síl Slovenskej republiky dizertačná práca

E-booky

lmaoskEB_2023/159
Nové trendy profesijnej prípravy v ozbrojených silách zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie editor: Lubomír Belan

lmaoskEB_2023/160
Hofreiter, Ladislav
Teória bezpečnosti

lmaoskEB_2023/161
Hofreiter, Ladislav
Indikátory bezpečnosti

lmaoskEB_2023/162
Hofreiter, Ladislav
Bezpečnostné prostredie súčasného sveta

Výskumné správy

lmaoskVYSK.S 181
Šimko, Juraj
Vlastenectvo a ozbrojené sily analytická štúdia č. NI 4200537 Juraj Šimko, Mária Martinská, Ivan Majchút, Daniel Brezina, Róbert Hurný, Miroslav Kmošena, Tomáš Huďa, Marek Oravec, Dominika Pažická Černáková ; recenzenti: Marek Grejták, Blažena Raganová

lmaoskVYSK.S 182
Matoušek, Zdeněk
Spracovanie rádiolokačných signálov s využitím kompresného snímania a strojového učenia záverečná správa štúdie uskutočniteľnosti, prvok ŠPP: 852_08_RO02_RU21-240, program 06E01 vedúci riešiteľ: Zdeněk Matoušek ; členovia: Ján Ochodnický, Jozef Perďoch, Stanislava Gažovová, Miroslav Pacek, Michal Turčaník ; oponenti: Jozef Čížik, Miroslav Líška

lmaoskVYSK.S 183
Turčaník, Michal
Umelá inteligencia a jej vplyv na rozvoj obranných spôsobilostí záverčná správa projektu V8-2022 zodpovedný riešiteľ: Michal Turčaník ; členovia riešiteľského kolektívu: Marcel Harakaľ, Jozef Štulrajter, Ľubomír Dedera, Martin Javurek, Miroslav Ďulík, Boris Matej ; externí členovia riešiteľského kolektívu: Matúš Bošeľa, Matej Talian ; oponenti: Aurel Sabó, Peter Berník

lmaoskVYSK.S 184
Sabó, Aurel
Komplexný systém prípravy a vzdelávania v oblasti rádiovej technológie a jej využitie v OS SR Výskum a vývoj na podporu obrany štátu, číslo podprogramu 06E0I, evidenčné číslo projektu výskumu a vývoja IM 4200531 autori správy: Aurel Sabó, Matúš Grega, Martin Révay

lmaoskVYSK.S 185
Žentek, Miroslav
Edukatívne pracovisko prípravy lietajúceho personálu Výskum a vývoj na podporu obrany štátu, číslo podprogramu 06E0I, evidenčné číslo projektu výskumu a vývoja IM 4200531 autori správy: Miroslav Žentek, Matúš Grega, Martin Révay ; zodpovedný riešiteľ: Matúš Grega ; oponenti: Ivana Gutzelnig, Marián Novotný

lmaoskVYSK.S 186
Sabó, Aurel
Vzdelávanie príslušníkov OS SR pre systém velenia a riadenia hC2 Výskum a vývoj na podporu obrany štátu, číslo podprogramu 06E0I, evidenčné číslo projektu výskumu a vývoja IM 4200532 autori správy: Aurel Sabó, Vladimír Andrassy, Matúš Grega, Martin Révay, Juraj Groma, Zsolt Pastorek ; zodpovedný riešiteľ: Martin Révay ; oponenti: Jozef Štulrajter, Marek Benčík

lmaoskVYSK.S 187
Kompan, Jaroslav
Optimalizácia možností vykonávania ženijnej podpory mobility v pozemno prostredí záverečná správa Výskum a vývoj na podporu obrany štátu, číslo podprogramu: 06E0I, evidenčné číslo projektu výskumu a vývoja IM 4200534 zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Kompan ; členovia riešiteľského kolektívu: Michal Hrnčiar, Ľubomír Uhel, Michal Bartoš, Ján Jančo

lmaoskVYSK.S 188
Varecha, Jaroslav, doc. Ing., PhD.
Optimalizácia možností modelovania systému delostreleckej paľby záverečná správa : Projekt výskumu a vývoja VV9/2022 zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Varecha ; zloženie autorského kolektívu: Jaroslav Varecha, Ľubomír Belan, Ivan Majchút, Michal Vajda, Miroslav Mušinka, Michal Hrnčiar, Milan Turaj, Jaroslav Kompan ; oponenti: Ján Hric, Jaroslav Kriš

lmaoskVYSK.S 189
Varecha, Jaroslav, doc. Ing., PhD.
Návrh a aplikácia metodiky hodnotenia črepinového účinku delostreleckej munície záverečná správa : Projekt výskumu a vývoja VV1/2022 zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Varecha ; zloženie autorského kolektívu: Jaroslav Varecha, Ľubomír Belan, Ivan Majchút, Michal Vajda, Miroslav Mušinka, Michal Hrnčiar, Milan Turaj, Jaroslav Kompan, Ľubomír Uhel ; oponenti: Ján Hric, Jaroslav Kriš

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline