Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac október 2022.

Základný fond

lmaoskZF 35857
Púčik, Miloslav
Rakúsko - záujmový priestor Čs. vojenskej rozviedky v období tzv. studenej vojny (1960-1989)

lmaoskZF 35858
Poisel, Richard A.
Electronic Warfare Receivers and Receiving Systems

lmaoskZF 35867
Vavrek, Roman
Prvý krok k vlastnému výskumu: Metodológia, graf a číslo

lmaoskZF 35868
Dupkala, Rudolf
Pohľady do dejín etického myslenia

lmaoskZF 35869
Bronček, Jozef
Konštruovanie I

lmaoskZF 35870
Boroš, Martin
Bezpečnostné systémy - mechanické zábranné prostriedky

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Knihy vyčlenené pre potreby spracovania vedeckej úlohy.
Knihy nie je možné vypožičať.

lmaoskZF 35855
Condrò, Adriano
SWDMA Short Wave DigitalModes Analysis Guida alľanalisi delle trasmissioni radio digitali in conde corte

lmaoskZF 35856
Proesch, Roland
Frequency handbook for radio monitoring HF

lmaoskZF 35859
Haigh, Karen Zita
Cognitive Electronic Warfare An Artificial Intelligence Approach

lmaoskZF 35860
De Martino, Andrea
Introduction to Modern EW Systems

lmaoskZF 35861
Zhang, Xixiang
Theory to Countermeasures Against New Radars

lmaoskZF 35862
Bergin, Jamie
MIMO Radar Theory and Application

lmaoskZF 35863
Guerci, J. R.
Space-Time Adaptive Processing for Radar
lmaoskZF 35864
Richards, Mark A.
Fundamentals of radar signal processing

lmaoskZF 35865
Haykin, Simon
Cognitive Dynamic Systems Perception-Action Cycle, Radar, and Radio

lmaoskZF 35866
Leadership in Extreme Situations

lmaoskZF 35871
Míka, Vladimír
Personálny manažment pre krízových manažérov

Učebnice

lmaoskUč 5541
Belan, Lubomír
Základy projektového riadenia v Ozbrojených silách vysokoškolská učebnica

lmaoskUč 5542
Levický, Dušan
Bezpečnosť digitálnych informácií

Dizertačné práce

lmaoskDrDIZ 135
Tvaruška, Peter
Analytické metódy a implementácia nástrojov strategických analýz na taktickú úroveň
dizertačná práca

Bakalárske práce

lmaoskBAKAL 977
Biel, Tomáš
Pôsobenie príslušníkov OS SR v operácii ISAF bakalárska práca

lmaoskBAKAL 978
Jánošík, Juraj
Identifikácia bezpečnostných rizík vybraného objektu bakalárska práca

lmaoskBAKAL 979
Komárek, Jakub
Tanková technika používaná v OS SR a jej využitie v bojovej činnosti bakalárska práca

lmaoskBAKAL 980
Pacsmár, Erik
Metódy identifikácie bezpečnostných rizík bakalárska práca

lmaoskBAKAL 981
Pistová, Vanessa
Analýza bariér efektívnej komunikácie vo vojenskom prostredí bakalárska práca

lmaoskBAKAL 982
Vojtko, Michal
Didaktický systém vojenského vyučovania a výcviku bakalárska práca

lmaoskBAKAL 983
Bandžák, Patrik
Malé taktické jednotky tankových jednotiek bakalárska práca

lmaoskBAKAL 984
Belončák, Jakub
Vplyv nočného prostredia na vedenie defenzívnych aktivít mechanizovanej čaty bakalárska práca

lmaoskBAKAL 985
Jurov, Peter
Malé taktické jednotky motorizovaných jednotiek bakalárska práca

lmaoskBAKAL 986
Kollárčik, Richard
Džihád. Od náboženských fundamentov k náboženskému fundamentalizmu bakalárska práca

lmaoskBAKAL 987
Minko, Oliver
Štát - rozhodujúci subjekt medzinárodných vzťahov bakalárska práca

lmaoskBAKAL 988
Mrázová, Martina
Náboženské pozadie arabsko-izraelských vojen (1948-1973) bakalárska práca

lmaoskBAKAL 989
Sabová, Ester
Religiózne prvky v teroristických skupinách na Blízkom východe bakalárska práca

lmaoskBAKAL 990
Seman, Erik
Vývoj vzdušno-výsadkových vojsk v druhej svetovej vojne bakalárska práca

lmaoskBAKAL 991
Šmigura, Tomáš
Charakteristika zahraničnej poloitiky Slovenska bakalárska práca

lmaoskBAKAL 992
Valenščak, Ivan
Činnosť mechanizovanej čaty počas útoku s úplnou prípravou bakalárska práca

lmaoskBAKAL 993
Zimmer, Mário
Manažérske štýly vedenia ľudí vo vojenskej jednotke bakalárska práca

lmaoskBAKAL 994
Žlkovan, Jakub
Činnosť mechanizovanej čaty pri ofenzívnej aktivite prepad bakalárska práca

lmaoskBAKAL 995
Polonec, Tomáš
Európske mocnosti a delenie Poľska v druhej polovici 18. storočia bakalárska práca

lmaoskBAKAL 996
Alexa, Adam
Protihabsburské povstanie Imricha Thökölyho bakalárska práca

lmaoskBAKAL 997
Michalčíková, Simona
Mobbing - nežiadúci jav vo vojenskom prostredí bakalárska práca

lmaoskBAKAL 998
Baliková, Katarína
Využitie a taktika delostrelectva v stredoveku bakalárska práca

lmaoskBAKAL 999
Suvák, Branislav
Podporné služby v logistike bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1000
Hanková, Simona
Psychologická krízová intervencia v Ozbrojených silách Slovenskej republiky bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1001
Hroncová, Simona
Mínové detektory a ich využitie v OS SR bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1002
Slatkovský, Filip
Protitankové míny - história, súčasnosť a budúcnosť bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1003
Mišejka, Rastislav
Analýza uplatňovania koncepcie spoločenskej zodpovednosti v rezorte obrany SR bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1004
Kojnok, Filip
Nastolenie osmanského panstva v Uhorsku v prvej polovici 16. storočia bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1005
Baričák, Ľubomír
Význam ťahaného delostrelectva na súčasnom bojisku bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1006
Végh, Michael
Príčiny vzniku sociálnych konfliktov a ich prevencia bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1007
Kuriaková, Natália
Činnosť ženijnej prieskumnej hliadky pri prieskume lesa pre ťažbu drevnej hmoty bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1008
Magdolen, Jakub
Manažérske kompetencie veliteľa čaty a ich rozvoj bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1009
Nižník, Erich Štefan
Prejavy sociálnej patológie v online priestore bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1010
Žumar, Oliver
Detskí vojaci v ozbrojenom konflikte bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1011
Kocifaj, Tomáš
Financovanie obrany a presadzovanie požiadavky efektívneho a transparentného využívania finančných zdrojov bakalárska práca

lmaoskBAKAL 1012
Leškanič, Marián
Aspekty výberu komerčných antivírových programov bakalárska práca

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline