Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac júl - august 2022.

Základný fond

lmaoskZF 31925/2021
Ročenka Ministerstva obrany Slovenskej republiky 2021

lmaoskZF 35848
The Military Intelligence Community edited by Gerald W. Hopple, Bruce W. Watson

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Knihy vyčlenené pre potreby spracovania vedeckej úlohy.
Knihy nie je možné vypožičať.

lmaoskZF 35847
The Communications Handbook Editor-in-Chief Jerry D. Gibson

lmaoskZF 35849
Fabrizio, Giuseppe Aureliano
High Frequency Over-the-Horizon Radar Fundamental Principles, Signal Processing, and Practical Applications

lmaoskZF 35850
New Methodologies for Understanding Radar Data Edited by Amit Kumar Mishra and Stefan Brüggenwirth

lmaoskZF 35851
Teaching and Learning the West Point Way Educating the Next Generation of Leaders

lmaoskZF 35852
MIMO Radar Signal Processing Edited by Jian Li, Petre Stoica

lmaoskZF 35853
Handbook of Radar Signal Analysis Edited by Bassem R. Mahafza, Scott C. Winton, Atef Z. Elsherbeni

Beletria

lmaoskblK 36399
Bradley, Marion Zimmer
The Forest House

lmaoskblK 36400
Binchy, Maeve
Nights of Rain and Stars

lmaoskblK 36401
Steel, Danielle
The Ranch

lmaoskblK 36402
Brown, Dan
Deception Point

Učebnice

lmaoskUč 5540
Spilý, Peter – Hrnčiar Michal
Vojenská taktika 1 vysokoškolská učebnica

Autoreferáty

lmaoskDrDIZ/AUT 313
Sabo, Viktor
Religiozita ako prostriedok na riešenie krízových situácií profesionálnych vojakov v operáciách medzinárodného krízového manažmentu autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."

lmaoskDrDIZ/AUT 314
Tvaruška, Peter
Analytické metódy a implementácia nástrojov strategických analýz na taktickú úroveň autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."

lmaoskDrDIZ/AUT 315
Sasarák, Jakub
Možnosti prípravy obyvateľstva v reakcii na krízové situácie na území štátu autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."

lmaoskDrDIZ/AUT 316
Joščák, Martin
Geopolitické súperenie v regióne Centrálnej Ázie a jeho vplyv na vývoj bezpečnostnej situácie autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."

Dizertačné práce

lmaoskDrDIZ 130
Mako, Peter
Vývoj ženijnej premosťovacej techniky vo vzťahu k jej taktickým parametrom a nákladom dizertačná práca

lmaoskDrDIZ 131
Lukášik, Pavol
Analýza parametrov motorových olejov a ich optimalizácia pre mobilnú techniku dizertačná práca

Diplomové práce

lmaoskDIPLOM 3903
Adamcová, Zuzana
Plnenie palebných úloh mínometnou čatou prenosom paľby metódou jednoduchou diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3904
Beregszászi, Blažej
Organizovaná kriminalita ako bezpečnostná hrozba štátu diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3905
Sajdáková, Martina
Identifikácia prvkov konfliktu štvrtej generácie v operácii ISAF diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3906
Semko, Ján
Analýza etnických konfliktov v súčasnosti diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3907
Suváková, Nikola
Plnenie palebných úloh delostreleckou batériou na pochodové prúdy diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3908
Zorvan, Ján
Najdôležitejšie dimenzie vojenského vodcu diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3909
Bobrovský, Peter
Identifikácia prvkov konfliktu štvrtej generácie v operácii Iracká sloboda diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3910
Dobrota, Daniel Simon
Starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3911
Dubovcová, Terézia
Plnenie palebných úloh raketometnou batériou po úplnej príprave diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3912
Feč, Silvester
Plnenie palebných úloh delostreleckou batériou (čatou) po zastrieľanií so stopkami diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3913
Hrivnák, Filip
Vplyv medzinárodného spoločenstva na riešenie bezpečnostnej situácie v Náhornom Karabachu diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3914
Chomič, Pavol
Plnenie palebných úloh mínometnou čatou prenosom paľby metódou grafikonu zastrieľaných opráv diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3915
Jonek, Maroš
Syndróm vyhorenia a jeho výskum u príslušníkov PS OS SR diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3916
Kutný, Alexej
Mechanizovaná čata pri nadviazaní dotyku diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3917
Matisovský, Šimon
Rozhodovacie procesy systému krízového riadenia v podmienkach Ozbrojených síl Slovenskej republiky diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3918
Sabolová, Stela
Plnenie palebných úloh delostreleckou batériou (čatou) po zastrieľaní s rádiolokátorom diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3919
Popovičová, Tamara
Plnenie palebných úloh delostreleckou batériou na stretné body diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3920
Molnár, Miroslav
Návrh a konštrukcia regulovateľného napájacieho zdroja diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3921
Šuranová, Miroslava
Laboratórne návody pre prácu s rotačným stolom AC1120SI s teplotnou komorou diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3922
Mihálik, Marek
Aplikácia na testovanie prenosu údajov v taktických rádiových sieťach diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3923
Drgoň, Patrik
Systém zberu a vyhodnocovania aktivity vo frekvenčnom spektre diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3924
Pakoš, Milan
Algoritmy adaptívneho prahovania s využitím CFAR filtra diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3925
Ondrejovičová, Eva
Modelovanie činnosti rádiolokačných prijímačov diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3926
Sedlák, Igor
Využitie Kalmanovej filtrácie v inerciálnej navigácii diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3927
Šašak, Jozef
Model systému natáčania solárnej zostavy diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3928
Klinovský, Marek
Diagnostika podvozkov - náprav vojenských kolesových vozidiel diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3929
Kovalčík, Patrik
Vplyv veľkosti počiatočného spaľovacieho priestoru na úsťovú rýchlosť diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3930
Paulík, Filip
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s cisternovou technikou PHM v OS SR diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3931
Rousek, Adam
Diagnostika chladiacich sústav vojenských motorových vozidiel diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3932
Slebodník, Martin
Dodržiavanie ekologických zásad a protipožiarna ochrana pri práci s cisternovou technikou PHN OS SR diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3933
Šujanský, Michal
Analýza možností zabudovania pomocnej energetickej jednotky pre tankovú techniku diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3934
Žačok, Matej
Návrh karabínovej konverzie na vybraný typ zbrane diplomová práca

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline