Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac jún 2022.

Základný fond

lmaoskZF 35821
Bailey, Jonathan B. A.
Field Artillery and Firepower

lmaoskZF 35822
Ondrejkovič, Peter
Interpretácia a vedecké vysvetľovanie v spoločenskovednom výskume

lmaoskZF 35823
Rajský, Andrej
Filozofia výchovy vybrané state

lmaoskZF 35824
Diamond, Jared
Osudy ľudských spoločností strelné zbrane, choroplodné zárobky a oceľ v histórii.

lmaoskZF 35825
Hope, Bradley
Krv a ropa neľútostná honba Muhammada bin Salmána za globálnou mocou

lmaoskZF 35826
Kondratenko, Aleksej Ignatevič
Na křídlech ROA

lmaoskZF 35827
Erikson, Thomas
Obklopený psychopatmi

lmaoskZF 35828
Erikson, Thomas
Obklopený neúspechmi

lmaoskZF 35829
Erikson, Thomas
Obklopený idiotmi v zamestnaní ako skoncovať s konfliktmi, poradiť si s lenivým personálom a stať sa úspešným lídrom

lmaoskZF 35830
Erikson, Thomas
Obklopený idiotmi ako rozumieť tým, ktorým sa rozumieť nedá

lmaoskZF 35831
McDonough, Frank
Hitlerove roky I. zväzok Triumf

lmaoskZF 35832
Velký medvěd ve válce ruská a sovětská armáda od roku 1917 do současnosti

lmaoskZF 35833
Ivančík, Radoslav
Manažment základné teoretické východiská pre štúdium manažmentu : vysokoškolská učebnica

lmaoskZF 35844
Kuklík, Jan
Nadnárodní integrace v Evropě příspěvek k aplikaci „Principů" E. F. Smidaka

lmaoskZF 35845
Hybridné hrozby krátky terminologický slovník

lmaoskZF 35846
Miklós Zrínyi and His Works on Military Science creative

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Knihy vyčlenené pre potreby spracovania vedeckej úlohy.
Knihy nie je možné vypožičať.

lmaoskZF 35821
Bailey, Jonathan B. A.
Field Artillery and Firepower

lmaoskZF 35834
Scales, Robert H.
Firepower in Limited War

lmaoskZF 35835
Norris, John
Artillery A History

lmaoskZF 35836
Green, Michael
American Artillery From 1775 to the Present Day

lmaoskZF 35837
Forty, Simon
Artillery Warfare 1939–1945

lmaoskZF 35838
Gozora, Vladimír
Krízový manažment podniku

lmaoskZF 35839
Drennan, Lynn T.
Risk and Crisis Management in the Public Sector Alastair Stark

lmaoskZF 35840
Hubbard, Douglas W.
The Failure of Risk Management Why It's Broken and How to Fix It

lmaoskZF 35841
Joyce, Paul
Strategic Management in the Public Sector

lmaoskZF 35842
Roper, Carl A.
Risk Management for Security Professionals

lmaoskZF 35843
Hunziker, Stefan
Enterprise Risk Management Modern Approaches to Balancing Risk and Reward

STN ISO 31000: 2019 (01 0381), Manažérstvo rizika. Návod

STN EN IEC 31010: 2021 (01 0380), Manažérstvo rizika. Techniky posudzovania rizík

Beletria

lmaoskblK 36388
Richter, Karel
Voják se nevzdává

lmaoskblK 36389
Forró, Tomáš
Donbas svadobný apartmán v hoteli Vojna

lmaoskblK 36390
Regan, Lisa (Lisa L.)
Dievča bez mena

lmaoskblK 36391
Läckberg, Camilla
Debna

lmaoskblK 36392
Riley, Lucinda
Motýlia izba

lmaoskblK 36393
Hughes, Kathryn
Škatuľka spomienok

lmaoskblK 36394
Gortner, C. W.
Kráľovnin sľub

lmaoskblK 36395
Dán, Dominik
Mačacia stopa

lmaoskblK 36396
Brampton, Sally
Nádherný žiaľ

lmaoskblK 36397
Sasková, Lucia
Obvinená

lmaoskblK 36398
Berka, Adam
Štefánik - muž činu

Učebnice

lmaoskUč 5539
Brezina, Daniel
Rozhodovacie procesy na nižších úrovniach krízového riadenia vedecká monografia

Autoreferáty

lmaoskDrDIZ/AUT 311
Lukášik, Pavol
Analýza parametrov motorových olejov a ich optimalizácia pre mobilnú techniku autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD

lmaoskDrDIZ/AUT 312
Mako, Peter
Vývoj ženijnej premosťovacej techniky vo vzťahu k jej taktickým parametrom a nákladom autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."

Konferenčné materiály

lmaoskKONF 641/CD/2022
Študentská vedecká konferencia 2022 zborník abstraktov študentských vedeckých a odborných prác

lmaoskKONF 744/CD/2021
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov medzinárodná vedecká konferencia

Výskumné správy

lmaoskVYSK.S 173
Andrassy, Vladimír
Podpora budovania bezpečnostných a obranných spôsobilostí štátu prípravou aktérov krízového riadenia (IM 4200419) záverečná správa Výskum a Vývoj na posdporu obrany štátu

lmaoskVYSK.S 174
Grega, Matúš
Návrh a realizácia komplexného vzdelávacieho výcvikového pracoviska prípravy operátorov bezpilotných systémov záverečná správa Výskum a Vývoj na posdporu obrany štátu

lmaoskVYSK.S 175
Popardovský, Vladimír
Bezposádková diaľkovo riadená podvozková platforma pre prieskumné účely v interiéroh budov záverečná správa Výskum a Vývoj na posdporu obrany štátu

lmaoskVYSK.S 176
Droppa, Peter, prof., Ing., PhD.
Alternatívne pohony vozidiel v ozbrojených silách štúdia : záverečná správa Výskum a Vývoj na posdporu obrany štátu

lmaoskVYSK.S 177
Révayová, Eva
Analýza jazykového vzdelávania s cieľom zefektívnenia výučby jazykov v podmienkach Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Projekt VaV č. IM 4200514

lmaoskVYSK.S 178
Morong, Stanislav
Modernizácia pohotovostnej dávky potravín pre príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky Projekt VV1/2021. IM 4200492

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline