Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac máj 2022.

Základný fond

lmaoskZF 35799
Ivančík, Radoslav
Bezpečnosť teoreticko-metodologické východiská

lmaoskZF 35800
Kurucz, Milan
Medzinárodné organizácie

lmaoskZF 35801
Kinnear, Jim
Sovětský střední tank T-54

lmaoskZF 35802
Bauerová, Helena
Vnitřní a vnější dimenze bezpečnosti Evropské unie

lmaoskZF 35808
Holúbeková, Henrieta
Postpandemická pedagogika nové pravidlá vzdelávania

lmaoskZF 35809
Michelko, Roman
Alternatívne politické systémy

lmaoskZF 35810
Castro, Elizabeth.
HTML5 a CSS3 názorný průvodce tvorbou WWW stránek

lmaoskZF 35811
Šindler, Jaroslav
Microsoft Teams praktická příručka pro týmovou spolupráci

lmaoskZF 35812
Pecinovský, Rudolf
Začínáme programovat v jazyku Java

lmaoskZF 35813
Bronček, Jozef
Metodika konštruovania príklady

lmaoskZF 35814
Puleo, Joe
Běhání na anatomických základech
lmaoskZF 35815
Bajtoš, Ján
Didaktika vysokej školy

lmaoskZF 35816
Marasová, Jana
Historické a súčasné premeny manažmentu ľudských zdrojov

lmaoskZF 35817
Pecinovský, Rudolf
Začínáme programovat v jazyku Python

lmaoskZF 35818
Čarnogurská, Mária
Hydromechanika zbierka príkladov z vybraných kapitol

lmaoskZF 35819
Kucbelová, Lucia
Zlyhávajúce štáty a pirátstvo ako hrozba medzinárodnej bezpečnosti

lmaoskZF 35820
Ušiak, Jaroslav
Bezpečnostná politika Slovenskej republiky a vybrané bezpečnostné dokumenty učebné texty

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Knihy vyčlenené pre potreby spracovania vedeckej úlohy.
Knihy nie je možné vypožičať.

lmaoskZF 35802
Bauerová, Helena
Vnitřní a vnější dimenze bezpečnosti Evropské unie

lmaoskZF 35803
Šenovský, Pavel
Teorie krizového managementu

lmaoskZF 35804
Miklovič, Ivana
Adverzity manažment 80 techník na posilnenie psychickej odolnosti

lmaoskZF 35805
Juřík, Pavel
Královna bitev české země a zrod moderního dělostřelectva

lmaoskZF 35806
Understanding the intelligence cycle

lmaoskZF 35807
Hunter, Larry Kenneth
Fire Mission! Fire Mission! A Forward Observer's Experiences in Vietnam

Beletria

lmaoskblK 36386
Morton, Jay
Vojak úctu si musíš zaslúžiť

Knihy zakúpené z FPU:

lmaoskblK 36373
Janská, Karina
Pieseň cyperskej lásky [príbeh podľa skutočnosti]

lmaoskblK 36374
Slaughter, Karin
Mlčící žena

lmaoskblK 36375
Forró, Tomáš
Donbas reportáž z ukrajinského konfliktu

lmaoskblK 36376
Klevisová, Michaela
Drak spí

lmaoskblK 36377
Gaiman, Neil
Nikdekoľvek

lmaoskblK 36378
Dahl, Alex, 1982
Dievča s cudzím srdcom

lmaoskblK 36379
Pronská, Jana
Ohrdnuté srdce

lmaoskblK 36380
Zamari, Michaela
Nasleduj ma

lmaoskblK 36381
Krauz, Laura
Tretia strana mince

lmaoskblK 36382
Harmel, Kristin
Kniha stratených mien

lmaoskblK 36383
Penner, Sarah
Stratená apatekárka

lmaoskblK 36384
Michaelides, Alex
Tichá pacientka

lmaoskblK 36385
Dahl, Arne
Lovec

Učebnice

lmaoskUč 5534
Matoušek, Zdeněk
Rádiotechnický prieskum vysokoškolská učebnica

lmaoskUč 5535
Cepek, Branislav
Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt)

lmaoskUč 5536
Kajanová, Jana
Základy účtovníctva

lmaoskUč 5537
Sun-c', 6.-5. stol. pred Kr.
The Art of War Illustrated Edition

lmaoskUč 5538
Sun-c', 6.-5. stol. pred Kr.
Umenie vojny

Habilitačné práce

lmaoskHABIL 60
Babjak, Marián
Signal Processing in Radar and Electronic Intelligence Applications Habilitation Thesis

lmaoskHABIL 61
Popardovský, Vladimír
Inteligentný systém riadenia odpruženia bojového pásového vozidla habilitačná práca

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline