Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac jún 2021.

Základný fond

lmaoskZF 35484
Obadi, Saleh Mothana, 1964-
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny

lmaoskZF 35490
Ivančík, Radoslav, 1969-
Teoretické východiská skúmania terorizmu ako bezpečnostnej hrozby pre zlyhávajúce štáty vedecká monografia

lmaoskZF 35493
Digital Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies

lmaoskZF 35494
Osborne, William P.
Learn to Program in Arduino C 18 Lessons, from setup() to robots

lmaoskZF 35494
Osborne, William P.
Learn to Program in Arduino C 18 Lessons, from setup() to robots

lmaoskZF 35495
Jurková, Viera
Zo zbierok vojenského historického múzea

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Knihy vyčlenené pre potreby spracovania vedeckej úlohy.
Knihy nie je možné vypožičať.

lmaoskZF 35485/1
Čihák, Radomír, 1928-
Anatomie 1

lmaoskZF 35485/2
Čihák, Radomír, 1928-
Anatomie 2

lmaoskZF 35485/3-I
Čihák, Radomír, 1928-
Anatomie 3 Svazek I Nauka o cévách

lmaoskZF 35485/3-II
Čihák, Radomír, 1928-
Anatomie 3 Svazek II Centrální nervový systém

lmaoskZF 35485/3-III
Čihák, Radomír, 1928-
Anatomie 3 Svazek III Periferní nervový systém, kůže a kožní orgány, smyslové orgány

lmaoskZF 35486/1
Javorka, Kamil, 1944-
Lekárska fyziológia učebnica pre lekárske fakulty Prvý diel

lmaoskZF 35486/2
Javorka, Kamil, 1944-
Lekárska fyziológia učebnica pre lekárske fakulty Druhý diel

lmaoskZF 35487
Beňo, Luděk
Ľudské faktory v letectve letecká psychológia - možnosti a obmedzenia jej aplikácie v leteckých systémoch

lmaoskZF 35488
Kuchynka, Pavel, 1947-
Oční lékařství

lmaoskZF 35489
Doležal, Pavel, 1959-
Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku

lmaoskZF 35491
Human factors in aviation

lmaoskZF 35492
Taylor, Allen G.
Develop Microsoft HoloLens Apps Now

Učebnice

lmaoskUč 5517
Voda, Zbyšek, 1995-
Průvodce světem Arduina

lmaoskUč 5518
Martaus, Tomáš
Základy práva pre profesionálnych vojakov skriptá

Autoreferáty

lmaoskDrDIZ/AUT 305
Žentek, Miroslav
Využitie sofistikovaných simulačných nástrojov pre zefektívnenie riešenia potenciálnych krízových situácií v rámci vzdušného priestoru autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."

Výskumné správy

lmaoskVYSK.S 67
Koncepcia rozvoja PVO SR do roku 2015 priebežná správa o riešení projektu ŠPP 121_06-RO02_RU21-240 zodpovedný riešiteľ: Pavel Bučka

lmaoskVYSK.S 68
Obrazové a emisné vlastnosti STEALTH materiálov v pásme rádiových vĺn záverečná správa rezortnej vedeckej úlohy ŠPP 114_06-RO02_RU21-240 vedúci riešiteľ: Ján Ochodnický ;

lmaoskVYSK.S 69
Pozemný radiolokátor pre pozemné sily štúdia realizovateľnosti ŠPP 096_06-RO02_RU21-240 vedúci riešiteľ: Ján Ochodnický

E-booky

lmaoskEB_2021/18
Cameron, Neil
Arduino Applied Comprehensive Projects for Everyday Electronics

lmaoskEB_2021/19
McRoberts, Michael.
Beginning Arduino

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline