Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac november - december 2018.

Základný fond

lmaoskZF 34871
Liška, Vladimír, 1955
Vznik Československa 1918 fakta, mýty, legendy a konspirace

lmaoskZF 34872
Ďurič, Igor, 1964-
100 rokov Česka a Slovenska 365 najzaujímavejších politických, spoločenských, ekonomických, kultúrnych, športových udalostí

lmaoskZF 34887
Is' was? slovník slangu a hovorovej nemčiny

lmaoskZF 34888
Gramatika súčasnej nemčiny [s praktickými príkladmi]

lmaoskZF 34889
Německo-český a česko-německý vojenský slovník = Militärwörtebuch Deutsch-Tschechisch, Tschechisch-Deutsch

lmaoskZF 34890
Storch, Günther
Deutsch als Fremdsprache Eine Didaktik. Thoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung

lmaoskZF 34891
Helbig, Gerhard, 1929-2008
Übungs-grammatik Deutsch

lmaoskZF 34892
Schatz, Heide
Fertigkeit Sprechen

lmaoskZF 34896
Čepelová, Anna
Procesné riadenie v podmienkach územnej samosprávy SR vedecká monografia

lmaoskZF 34897
Verejná správa a spoločnosť založená na vedomostiach vedecká monografia

lmaoskZF 34898
Verejný sektor bez chýb, pokút a penále

lmaoskZF 34899
Žuravlev, Vasilij Vital'jevič, 1960-
Cizinecká legie všední život Francouzské cizinecké legie

lmaoskZF 34900
Rožňák, Petr, 1951-
Země Visegrádu a migrace fenomén procesu migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí V4

lmaoskZF 34901
Volner, Štefan, 1952-
Bezpečnosť ľudstva planéta, vedeckotechnický systém, vesmír, mikrosvet

lmaoskZF 34902
Fojtík, Jakub
UH-60 Black Hawk

lmaoskZF 34903
Emmert, František, 1974-
Zlomové osmičky 1918, 1938, 1948, 1968

lmaoskZF 34904/1
Anatómia ľudského tela 1

lmaoskZF 34904/2
Anatómia ľudského tela 2

lmaoskZF 34905/2
Tvorcovia svetových dejín od renesancie po osvietenstvo : od r. 1492 po r. 1789

lmaoskZF 34905/3
Tvorcovia svetových dejín od Francúzskej revolúcie po začiatok 20. storočia : od r. 1789 po r. 1914

lmaoskZF 34906
Bodolló, Marián
Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen

lmaoskZF 34910
Kucbeľová, Jana
Odetí do krásy

lmaoskZF 34911
Spitzer, Manfred, 1958-
Digitálna demencia ako pripravujeme seba a naše deti o rozum

lmaoskZF 34912
Honzák, Radkin, 1939-
Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření

lmaoskZF 34913
Cibulka, Ľubor, 1948-
Štátoveda

lmaoskZF 34914
Občiansky zákonník úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. októbra 2018

lmaoskZF 34915
Pecinovský, Rudolf, 1954-
Java 9 kompletní příručka jazyka

lmaoskZF 34916
McNab, Chris, 1970-
Glock světová pistole

lmaoskZF 34917
Havelka, Arnošt
JUnit 5 jednotkové testování na platformě Java

lmaoskZF 34918/1
Francev, Vladimír, 1946-
Děla a pevnosti 1. díl pevnosti, obléhací a pobřežní dělostřelectvo v Rakousko-Uhersku a dalších evropských státech 1867-1918

lmaoskZF 34918/2
Francev, Vladimír, 1946-
Děla a pevnosti 2. díl pevnosti, obléhací a pobřežní dělostřelectvo v Československu a dalších evropských státech 1919-1945

lmaoskZF 34919
Sander, Ilse
DaF kompakt neu A1 - B1 lehrerhandbuch

lmaoskZF 34922
Emmert, František, 1974-
Československé legie v Rusku velký příběh malé armády, která změnila mapu Evropy

lmaoskZF 34923
Ganser, Daniele, 1972-
Nezákonné války jak země NATO sabotují činnost OSN : kronika doby od Kuby po Sýrii

lmaoskZF 34924
Neville, Leigh
Moderní odstřelovači

lmaoskZF 34925
Československé legie 1914-1920 katalog k výstavám Československé obce legionářské

lmaoskZF 34926
Stoffa, Ján, 1937-
Terminológia informatiky a IKT

lmaoskZF 34927
Bílek, Jiří, 1948-
Československé legie na frontách I. světové války od Zborova po Terron

lmaoskZF 34928
Neville, Leigh
Ruční zbraně jednotek speciálních sil 2001-2015

lmaoskZF 34929
Fidler, Jiří, 1961-
Okupace 1968

lmaoskZF 34930
Karas, Jakub, 1981-
222 tipů a triků pro drony

lmaoskZF 34931
Hrušovská, Veronika
Vzory zmúv a podaní ochrana osobných údajov (GDPR)

lmaoskZF 34932
Ehrhardt, Claus
Pragmatik

lmaoskZF 34933
Sprache des Rechtsextremismus Spezifika der Sprache rechtsextremistischer Publikationen und rechter Musik

lmaoskZF 34941
Spielmann, Michal
AutoCAD názorný průvodce pro verze 2017 a 2018 Michal Spielmann

lmaoskZF 34942
Čižinská, Romana
Základy finančního řízení podniku

lmaoskZF 34943
Fořt, Petr, 1968-
AutoCAD 2014 učebnice

lmaoskZF 34944
Finkelstein, Ellen, 1952-
Mistrovství v AutoCADu kompletní průvodce uživatele pro verze 2009 a 2010

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Knihy boli vyčlenené pre potreby spracovania vedeckej úlohy. Knihy nie je možné vypožičať.

lmaoskZF 34873
Metcalf, Leigh
Cybersecurity and applied mathematics

lmaoskZF 34874/4
Lukáš, Luděk, 1958-
Bezpečnostní technologie, systémy a management systémy kontroly vstupu : IZS a krizové řízení : právo a komerční bezpečnost : mechanické zábranné systémy : prostředky pro bezpečnostní prohlídky IV

lmaoskZF 34874/5
Lukáš, Luděk, 1958-
Bezpečnostní technologie, systémy a management V

lmaoskZF 34875
Špatenková, Naděžda, 1973-
Krize a krizová intervence průběh krize : psychologická první pomoc : proces krizové intervence : krize jako šance a/nebo ztráta

lmaoskZF 34876
Belajová, Anna, 1944-
Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni

lmaoskZF 34877
Tvorba strategie a strategické plánování teorie a praxe

lmaoskZF 34878
Distribuce humanitární pomoci a udržitelnost subjektů v humanitární operaci

lmaoskZF 34879
Zásady ochrany společnosti

lmaoskZF 34880
Víšek, Jiří
Ochrana civilního obyvatelstva v globálním měřítku

lmaoskZF 34881
Ochrana obyvatelstva v republikovém měřítku

lmaoskZF 34882
Vilášek, Josef
Krizové řízení v ČR na počátku 21. století

lmaoskZF 34883
Vilášek, Josef
Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století

lmaoskZF 34884
Krbová, Jana, 1962-
Strategické plánování ve veřejné správě

lmaoskZF 34885
Kročová, Šárka
Bezpečnost provozu technické infrastruktury

lmaoskZF 34886
Krizová legislativa (soubor zákonů)

lmaoskZF 34893
Linowes, Jonathan
Unity virtual reality projects explore the world of virtual reality by building immersive and fun VR projects using Unity 3D

lmaoskZF 34894
Madachy, Raymond J.
What every engineer should know about modeling and simulation

lmaoskZF 34895
Zeigler, Bernard P.
Theory of Modeling and Simulation Discrete Event and Iterative System Computational Foundations

lmaoskZF 34907
Nisan, Noam
The elements of computing systems building a modern computer from first principles

lmaoskZF 34908
Shen, John Paul
Modern Processor Design Fundamentals of Superscalar Processors

lmaoskZF 34909
Fridrich, Jessica
Steganography in digital media principles, algorithms, and applications

lmaoskZF 34920
Franeková, Mária
Kryptografia v bezpečnostne relevantných systémoch

lmaoskZF 34921
Šenovský, Michail
Integrovaný záchranný systém

lmaoskZF 34935
Bungartz, Hans-Joachim
Modeling and simulation an application-oriented introduction

lmaoskZF 34936
Law, Averill M.
Simulation modeling and analysis

lmaoskZF 34937
Heusinkveld, Mark R.
Air Command and Control in Small Wars

lmaoskZF 34938
Hanzo, Lajos
Quadrature Amplitude Modulation From Basics to Adaptive Trellis-Coded, Turbo-Equalised and Space-Time Coded OFDM, CDMA and MC-CDMA Systems

lmaoskZF 34939
Cho, Yong Soo
MIMO-OFDM wireless communications with MATLAB

lmaoskZF 34940
Fundamentals of 5G mobile networks

lmaoskZF 34945
Peter Pedro Walki
Kompendium bezpečnosti

lmaoskZF 34946
Freeman, Adam, 1972-
Pro JavaScript for Web Apps

lmaoskZF 34947
Chapman, Airlie
Semi-autonomous networks effective control of networked systems through protocols, design, and modeling

lmaoskZF 34948
Sturdivant, Rick
Transmit receive modules for radar and communication systems

lmaoskZF 34949
Blundell, Michael
The multibody systems approach to vehicle dynamics

lmaoskZF 34950
Mobile Intelligent Autonomous Systems

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Učebnice

lmaoskUč 5478
Braun, Birgit
DaF kompakt neu A1 - B1 übungsbuch

lmaoskUč 5479
Andrassy, Vladimír
Nástroj WASP a jeho využitie v krízovom manažmente

Výskumné správy

1 lmaoskVYSK.S 150
Matis, Jozef, 1952-
Príprava dôstojníckeho zboru Ozbrojených síl Slovenskej republiky na prevzatie sociálnej pozície vojenskej elity v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a v spoločnosti záverečná správa projektu VV č. 06-2016, ŠPP 852-02-RO02-RU21-R240, fond 111

DrDIZ

lmaoskDrDIZ 109
Tomášeková, Lenka
Možnosti hodnotenia bezpečnostných rizík v podmienkach asymetrických operácií

Konferenčné materiály

lmaoskKONF 656/CD/2018
ICMT´ - 2018 medzinárodná vedecká konferencia o vojenských a špeciálnych technológiách 2018

lmaoskKONF 739/CD
Možné prístupy k príprave vojenských elít elektronický zdroj medzinárodná vedecká konferencia

lmaoskKONF 740/CD
Bezpečné Slovensko a Európska únia elektronický zdroj 12. medzinárodná vedecká konferencia

lmaoskKONF 741/CD/2018
Aktuálne otázky regrutácie a stabilizácie personálu v ozbrojených silách, polícii, bezpečnostných a záchranných zboroch elektronický zdroj medzinárodná vedecká konferencia

lmaoskKONF 623/CD/2018
Armament and Technics of Land Forces 2018 elektronický zdroj 24th International Scientific Conference

lmaoskKONF 691/CD/2018
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2018 elektronický zdroj zborník príspevkov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie

lmaoskKONF 711/CD/2018
New Trends in Signal Processing (NTSP) elektronický zdroj proceedings of the International Conference 2018

Beletria

lmaoskblK 35762
Banáš, Jozef, 1948-
Prebijem sa! Štefánik Muž železnej vôle

lmaoskblK 35763
Wiking, Meik
Malá kniha Hydde dánske umenie šťastného života

lmaoskblK 35764
Kupka, Jiří Svetozar, 1921-
Krvavé jahody skutočný príbeh Věry Sosnarovej, ktorá prežila dvadsať rokov v gulagoch

lmaoskblK 35765
Morris, Heather
Tetovač z Auschwitzu

lmaoskblK 35766
Bled, Jean-Paul
Mária Terézia

lmaoskblK 35767
Nesbo, Jo, 1960-
Syn

lmaoskblK 35768
King, Stephen, 1947-
Spiace krásavice

lmaoskblK 35769
Horst, Jorn Lier, 1970-
Zmiznutie Felicie

lmaoskblK 35770
Hjorth, Michael, 1963-
Tí, ktorí zlyhali

lmaoskblK 35771
Läckberg, Camilla, 1974-
Kamenár

lmaoskblK 35772
Dán, Dominik, 1955-
List zo záhrobia

lmaoskblK 35773
Kepler, Lars
Stalker

lmaoskblK 35774
Connelly, Michael, 1956-
Dve tváre pravdy

lmaoskblK 35775
Cates, Kimberly
Leť domů

lmaoskblK 35776
Roberts, Nora, 1950-
Nezvaný host

lmaoskblK 35777
McKenzie, Catherine
Manžel na objednávku

lmaoskblK 35779
Brown, Sandra, 1948-
Reportér

lmaoskblK 35780
Pronská, Jana, 1972-
Zradená ľúbosť

lmaoskblK 35781
Rimová, Andrea, 1985-
Amnestia na zradu

 

lmaoskblK 35782
Fartelová, Marta, 1977-
Život na pôžičku

lmaoskblK 35783
Pronská, Jana, 1972-
Kliatba

lmaoskblK 35784
Pronská, Jana 1972-
Jorga

lmaoskblK 35785
Moran, Michelle, 1980-
Kráľovná rebelka

lmaoskblK 35786
McKinley, Tamara, 1948-
Vábenie ostrova

lmaoskblK 35787
Riley, Alexa
Pre ňu všetko

lmaoskblK 35788
Gordon, Noah, 1926-
Tajemný diamant

lmaoskblK 35789
Ekberg, Anna
Ztracená

lmaoskblK 35790
Michalkov, Nikita
Vyháňač besov

lmaoskblK 35791/1
Domasta, Ján, 1909-1989
Povesti o slovenských hradoch 1

lmaoskblK 35791/2
Domasta, Ján, 1909-1989
Povesti o slovenských hradoch 2

lmaoskblK 35792
Gordon, Claire, 1968-
Znáš svou osobnost? řada osvědčených způsobů, jak poznat svou povahu a dosáhnout úspěchů v práci i v soukromém životě

lmaoskblK 35793
Jonáš, Josef, 1945-
Svet prírodných antibiotík tajné zbrane rastlín : 77 prírodných zdrojov na prevenciu i liečbu vírusových, bakteriálnych a plesňových infekcií

lmaoskblK 35794
Helsing, Jan van, 1967-
Ruce pryč od této knihy!

lmaoskblK 35795
Latiff, Robert H.
Války budoucnosti příprava na nové globální bojiště

lmaoskblK 35796/1
Roberts, Nora, 1950-
Ostrov troch sestier prvý diel trilógie Tanec s vetrom

lmaoskblK 35796/2
Roberts, Nora, 1950-
Ostrov troch sestier druhý diel trilógie Tanec s hviezdami

lmaoskblK 35796/3
Roberts, Nora, 1950-
Ostrov troch sestier tretí diel trilógie Tanec s ohňom

lmaoskblK 35797
Dán, Dominik, 1955-
Knieža Smrť

lmaoskblK 35798
Dán, Dominik, 1955-
Jednou nohou v hrobe

lmaoskblK 35799
Dán, Dominik, 1955-
Básnik

lmaoskblK 35800
Dán, Dominik, 1955-
Beštia

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline