Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac apríl 2018.

Základný fond

lmaoskZF 34830
Veľký atlas svetových dejín

lmaoskZF 34831
Čandík, Marek, 1974-  
Systém řízení státních organizací, jeho charakter a základní problémy sborník odborných prací

lmaoskZF 34832
Repčík, Dušan
Vybrané kapitoly z elektroniky pre bezpečnostný manažment metódy analýzy lineárnych a linearizovaných aktívnych obvodov so sústredenými parametrami

lmaoskZF 34833
Repčík, Dušan
Vybrané kapitoly z elektrotechniky pre bezpečnostný manažment metódy analýzy lineárnych a linearizovaných pasívnych obvodov so sústredenými parametrami

lmaoskZF 34834
Levický, Dušan
Aplikovaná kryptografia od utajenia správ ku kybernetickej bezpečnosť

Beletria

lmaoskblK 35738
Mytológia bohovia, hrdinovia, mýty

Učebnice

lmaoskUč 5469
Martinská, Mária, 1972-  
Rodová rovnosť v ozbrojených silách

Habilitačné práce

lmaoskHABIL 53
Korecki, Zbyšek
Dynamika vývoje globálního bezpečnostního prostředí a její vliv na sdružování a sdílení kapacit států Visegrádské skupiny

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline