Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac január 2018.

Základný fond

lmaoskZF 34796
Drastík, František, 1938-  
Přesnost a tolerování rozměrů ve strojírenství

lmaoskZF 34798
Ekonomika verejného sektora

lmaoskZF 34799
Ekonomika verejného sektora praktikum

lmaoskZF 34800
Oreský, Milan  
Aplikovaný marketing

lmaoskZF 34801
Hrvoľová, Božena, 1949-  
Analýza finančných trhov

lmaoskZF 34802
Musa, Hussam, 1968-  
Medzinárodné financie

lmaoskZF 34803
Finančné trhy a bankovníctvo

lmaoskZF 34804
Závadská, Zuzana, 1975-  
Procesný manažment teória a prax

lmaoskZF 34805
Stacho, zdenko  
Organizácia manažérskej práce

lmaoskZF 34806
Analýzy na akciových trhoch

lmaoskZF 34807
Hužvár, Miroslav
Informačné technológie v ekonomickej praxi

lmaoskZF 34808
Orgonáš, Jozef
Kompendium franchisingu

lmaoskZF 34809
Filip, Stanislav
Postavenie Slovenskej republiky v krízovom manažmente Európskej únie

lmaoskZF 34810
Kita, Jaroslav, 1949-  
Nákup a predaj obchodné funkcie priemyselných podnikov

lmaoskZF 34811
Šikula, Milan, 1941-  
Minimalizácia alebo modernizácia štátu historická retrospektíva a aktuálne výzvy ľudskej civilizácie

DrDIz

lmaoskDrDIZ 95
Javurek, Martin  
Metódy umelej inteligencie v kryptografii

lmaoskDrDIZ 96
Masnica, Radoslav  
Možnosti optimalizácie architektúr NEC v podmienkach interoperability OS SR