Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac september - október 2018.

Základný fond

lmaoskZF 34861
Chorvát, Peter
Veľká vojna v malom meste Banská Bystrica v období prvej svetovej vojny (1914-1918)

lmaoskZF 34862
The European Higher Education Area in 2018 Bologna Process Implementation Report

lmaoskZF 34866
Helbig, Gerhard
Deutsche Grammatik ein Handbuch für den Ausländerunterricht

lmaoskZF 34867
Brinitzer, Michaela
DaF unterrichten Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremdsprache

lmaoskZF 34868
Reinke, Kerstin
44 Aussprachespiele Deutsch als Fremdsprache

lmaoskZF 34869
Daum, Susanne
44 kommunikative Spiele

lmaoskZF 34870
Ullmann, Katja
Das A und O Deutsche Redewendungen

lmaoskZF 34870
Ullmann, Katja
Das A und O Deutsche Redewendungen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Knihy boli vyčlenené pre potreby spracovania vedeckej úlohy. Knihy nie je možné vypožičať.

lmaoskZF 34863
Schildt, Herbert
Mistrovství - Java

lmaoskZF 34864
Lacko, Ľuboslav
Mistrovství Android [kompletní průvodce vývojáře]

lmaoskZF 34865
Lacko, Ľuboslav
Ajax hotová řešení

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Učebnice

lmaoskUč 5474
Belan, Lubomír
Manažment vo vojenstve vysokoškolská učebnica

lmaoskUč 5475
Andrassy, Vladimír
Krízový manažment a simulácie (vedecká monografia (scientific monograph)

lmaoskUč 5476
Braun, Birgit
DaF kompakt neu A2 Kurs- und Übungsbuch

lmaoskUč 5477
Braun, Birgit
DaF kompakt neu B1 Kurs- und Übungsbuch

lmaoskUč 5477
Braun, Birgit
DaF kompakt neu B1 Kurs- und Übungsbuch Hlavne vojenských palných zbraní vysokoškolská učebnica

Výskumné správy

lmaoskVYSK.S 143
Droppa, Peter
Pracovisko pre zváranie, rezanie a opravy pancierov pásovej a kolesovej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky záverečná správa Výskum a vývoj na podporu obrany štátu, štúdia 2-2017 : označenie úlohy: ŠPP 852_08-RO02_RU21-240 : číslo podprogramu: 06E0I

lmaoskVYSK.S 144
Droppa, Peter
Návrh integrovanej logistickej podpory MTA záverečná správa Výskum a vývoj na podporu obrany štátu, štúdia 5-2017 : označenie úlohy: ŠPP 852_08-RO02_RU21-240 : číslo podprogramu: 06E0I

lmaoskVYSK.S 145
Jurčák, Vojtech
Identifikácia príznakov vedenia hybridnej vojny záverečná správa o riešení vedeckého projektu VV-A1

lmaoskVYSK.S 146
Berešík, Roman
Prostriedky elektronického boja štúdia realizovateľnosti záverečná správa : číslo kontraktu SEMPO-34-1/2016-OdKOPMS

lmaoskVYSK.S 147
Martinská, Mária
Ľudsko-právne aspekty organizácie a činnosti vojsk analytická štúdia s novými odporúčaniami k dodržiavaniu ľudských práv so zameraním na tému rodovej rovnosti : záverečná správa projektu VV č. 05-2017

lmaoskVYSK.S 148
Grega, Matúš
Návrh optimálneho prepojenia a využívania leteckých simulátorov zavedených do používania v Ozbrojených silách SR a AOS Liptovský Mikuláš za účelom zvyšovania kvality výcviku príslušníkov Ozbrojených síl SR záverečná správa Výskum a vývoj na podporu obrany štátu : evidenčné číslo projektu. VaV 03-2016 a VaV 02-2017

lmaoskVYSK.S 149
Sabó, Aurel
Optimalizácia koeficientov strát, spotreby a plánovanej úhrady materiálu Ozbrojených síl Slovenskej republiky pri zabezpečovaní obrany a zabezpečenie služieb v čase krízovej situácie Slovenskej republiky záverečná správa Výskum a vývoj na podporu obrany štátu : evidenčné číslo projektu: VaV 04-2016 a VaV 03-2017

Autoreferáty

lmaoskDrDIZ/AUT 288
Matejček, Miroslav
Vplyv parametrov inerciálnych snímačov na systém riadenia letu riadených striel

lmaoskDrDIZ/AUT 289
Tomášeková, Lenka
Možnosti hodnotenia bezpečnostných rizík v prostredí asymetrických operácií

DrDiz

lmaoskDrDIZ 104
Gažovová, Stanislava
Lokalizácia zdrojov elektromagnetickej interferencie meraním v blízkej zóne

lmaoskDrDIZ 105
Trnka, Maroš
Perspektíva vývoja vnútropolitických vzťahov na Cypre

lmaoskDrDIZ 106
Toma, Peter
Právne aspekty riešenia krízových situácií nevojenského charakteru s podporou Ozbrojených síl Slovenskej republiky

lmaoskDrDIZ 107
Kešeľ, Juraj
Migračné riziká pre bezpečnosť obyvateľov schengenského priestoru

lmaoskDrDIZ 108
Matejček, Miroslav
Vplyv parametrov inerciálnych snímačov na systém riadenia letu riadených striel

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline