Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac december 2017.

Základný fond

lmaoskZF 34758
Šimončík, Emil
Tri Duby k histórii lietania na Pohroní a letiska Sliač

lmaoskZF 34759
Pecinovský, Josef, 1946-
1001 tipů a triků pro Windows 10

lmaoskZF 34760
Šmihula, Daniel, 1972-
Vojenská služba, politické práva a občianstvo vplyv historického vývoja vojenstva na rozvoj politických, občianskych a sociálnych práv

lmaoskZF 34761
Odstrčil, Michal
Bitva cizinecké legie Bir Hakein

lmaoskZF 34762
Irving, David
Morgenthauův plán

lmaoskZF 34763
Gulli, Antonio
Deep learning with Keras implement neural networks with Keras on Theano and TensorFlow

lmaoskZF 34764
Bruce, Peter
Practical statistics for data scientists 50 essential concepts

lmaoskZF 34765
Rashid, Tariq
Make your own neural network a gentle journey through the mathematics of neural networks, and making your own using the Python computer language

lmaoskZF 34766
Moc a zájmy v mezinárodním systému procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích

lmaoskZF 34767
Bauman, Zygmunt, 1925-2017
Cizinci před branami

lmaoskZF 34769
Soldán, Artúr
Slobodný prístup k informáciám v samospráve povinnosti miest a obcí

lmaoskZF 34770
Všeobecné správne konanie teória a prax : (právna úprava - k 1.7.2016) : (vrátane výkladu, súdnych rozhodnutí, modelových otázok a odpovedí, ako aj najčastejších chýb v praxi)

lmaoskZF 34771
Milučký, Jozef
Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku

lmaoskZF 34772
Teorie a praxe veřejných služeb

lmaoskZF 34773
Barancová, Helena, 1949-
Zákonník práce komentár

lmaoskZF 34774/1
Ovečková, Oľga, 1939-
Obchodný zákonník veľký komentár Zväzok I (§1 až 260)

lmaoskZF 34774/2
Ovečková, Oľga, 1939-
Obchodný zákonník veľký komentár Zväzok II (§261 až 775)

lmaoskZF 34775
Čentéš, Jozef, 1967-
Trestný zákon veľký komentár

lmaoskZF 34776
Vegrichtová, Barbora, 1978-
Extremismus a společnost

lmaoskZF 34777
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok s ustanoveniami účinnými od 1. júla 2016 ; Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb

lmaoskZF 34778
Makroekonomická analýza teorie a praxe

lmaoskZF 34779
Scholleová, Hana, 1964-
Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy

lmaoskZF 34781
Rozvoj bezpečnostných rizík a tvorba krízových scenárov pre verejnú správu vedecká monografia, ktorá je súčasťou plnenia: integrovanej vedeckovýskumnej úlohy: "Teória a metodológia krízového manažmentu vo verejnej správe ako aplikovanej vednej disciplíny a transfer jeho poznatkov do praxe subjektov verejnej správy" a medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy "Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov - krízových manažérov ...

lmaoskZF 34782/1 (I)
Medzinárodné právo verejné 1. časť

lmaoskZF 34782/2
Jankuv, Juraj
Medzinárodné právo verejné 2. časť

lmaoskZF 34783
Mynaříková, Lenka, 1986-
Psychologie lži definice, typologie a motivy lži : lhaní z pohledu mluvčího i z pohledu příjemce : lež z hlediska vývoje osobnosti : historie a limity detekce lži

lmaoskZF 34784
Swanová, Beata
Mediácia praktický právny sprievodca

lmaoskZF 34785
Mayer, Hans Eberhard, 1932-
Dějiny křížových výprav

lmaoskZF 34786
Krčma, Vít
Atlas náboju [!] do ručních palných zbraní

lmaoskZF 34787
Leinveber, Jiří
Strojnické tabulky učebnice pro školy technického zaměření

lmaoskZF 34788
Charvát, Jan
Současný politický extremismus a radikalismus

lmaoskZF 34789
Hottmar, Vladimír
Úvod do teórie šírenia elektromagnetických vĺn, antén a rádiových prijímačov

lmaoskZF 34790
Černík, Václav, 1931-
Prakticko-projektívne postupy spoločenských vied

lmaoskZF 34791
Štěrba, Pavel, 1971-
Elektronika a elektrotechnika motorových vozidel seřizování, diagnostika závad a chybové kódy OBD

lmaoskZF 34793
Otvorená krajina alebo nedobytná pevnosť? Slovensko, migranti a utečenci

lmaoskZF 34794
Mesežnikov, Grigorij, 1958-
Súčasný pravicový extrémizmus a ultranacionalizmus na Slovensku stav, trendy, podpora

lmaoskZF 34795
Zaostrené na extrémizmus výskumná štúdia

Výskumné správy

lmaoskVYSK.S 139
Boj proti radikalizácii a náboru teroristov - strategická výzva v boji proti terorizmu v podmienkach Európskej únie a Slovenskej republiky ako členskej krajiny EÚ záverečná výskumná správa Výskum a vývoj na podporu obrany štátu : číslo podprogramu: 06E-0I : evidenčné číslo projektu: VV1-2016

lmaoskVYSK.S 140
Delostrelecký zbraňový systém budúcnosti - zvýšenie spôsobilosti delostrelectva OS SR analytická štúdia

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline