Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac august 2017.

Základný fond

lmaoskZF 34646
Procházková, Dana, 1945-
Bezpečnost lidského systému

lmaoskZF 34647
Šenovský, Pavel
Bezpečnost občanů a rizika v území

lmaoskZF 34648
Juříček, Ludvík, 1954-
Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století

lmaoskZF 34649
Šenovský, Michal
Bezpečnostní plánování

lmaoskZF 34650
Balabán, Miloš, 1962-
Bezpečnostní systém ČR problémy a výzvy

lmaoskZF 34651
Lukáš, Luděk, 1958-
Bezpečnostní technologie, systémy a management I.

lmaoskZF 34652
Mayer-Schönberger, Viktor, 1966-
Big Data [revoluce, která změní způsob, jak žijeme, pracujeme a myslíme]

lmaoskZF 34653
Folwarczny, Libor
Evakuace osob

lmaoskZF 34654
Lukáš, Luděk, 1958
Informační podpora integrovaného záchranného systému

lmaoskZF 34655
Šenovský, Michail
Integrální bezpečnost

lmaoskZF 34656
Mareš, Miroslav, 1974-
Krizový management případové bezpečnostní studie

lmaoskZF 34657
Krömer, Antonín
Mapování rizik

lmaoskZF 34658
Zavila, Ondřej
Matematické modelování v prostředí bezpečnostního inženýrství

lmaoskZF 34659
Šín, Robin
Medicína katastrof

lmaoskZF 34660
Procházková, Dana, 1945-
Metodika pro odhad nákladů na obnovu majetku v územích postižených živelní nebo jinou pohromou metodická příručka pro veřejnou správu

lmaoskZF 34661
Procházková, Dana, 1945-
Metody rizikového inženýrství

lmaoskZF 34662
Bott, Ed
Mistrovství Microsoft Windows 10

lmaoskZF 34663
Šenovský, Michail
Ochrana kritické infrastruktury

lmaoskZF 34664
Kratochvílová, Danuše
Ochrana obyvatelstva

lmaoskZF 34665
Adamec, Vilém
Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva

lmaoskZF 34666
Bartlová, Ivana
Prevence a připravenost na závažné havárie

lmaoskZF 34667
Bureš, Oldřich, 1979-
Privatizace bezpečnosti české a zahraniční zkušenosti

lmaoskZF 34668
Klouda, Karel Doc. Ing.
Rizika podzemních staveb a něco málo navíc

lmaoskZF 34669
Rybář, Pavel Ing.
Sprinklerová zařízení

lmaoskZF 34670
Kročová, Šárka
Strategie dodávek pitné vody

lmaoskZF 34671
Šenovský, Michail
Teorie krizového managementu

lmaoskZF 34672
Smolík, Josef, 1976-
Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století

lmaoskZF 34673
Kučera, Petr
Základy matematického modelování požáru

lmaoskZF 34665
Adamec, Vilém
Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva

lmaoskZF 34666
Bartlová, Ivana
Prevence a připravenost na závažné havárie

lmaoskZF 34667
Bureš, Oldřich, 1979-
Privatizace bezpečnosti české a zahraniční zkušenosti

lmaoskZF 34668
Klouda, Karel Doc. Ing.
Rizika podzemních staveb a něco málo navíc

lmaoskZF 34669
Rybář, Pavel Ing.
Sprinklerová zařízení

lmaoskZF 34670
Kročová, Šárka
Strategie dodávek pitné vody

lmaoskZF 34671
Šenovský, Michail
Teorie krizového managementu

lmaoskZF 34672
Smolík, Josef, 1976-
Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století

lmaoskZF 34673
Kučera, Petr
Základy matematického modelování požáru

lmaoskZF 34674
Procházková, Dana, 1945-
Bezpečnost, krizové řízení a udržitelný rozvoj

lmaoskZF 34675
Ďuračiová, Renata
Databázové systémy v GIS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Knihy boli vyčlenené pre potreby spracovania vedeckej úlohy. Knihy nie je možné vypožičať.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Učebnice

lmaoskUč 5464
Orlovová, Natália
Klass! ruština pro střední školy : učebnice a pracovní sešit

lmaoskUč 5465
Adamcová, Renata Mgr.
Píšeme rusky - krok za krokom doplnkový materiál k učebnici Klass! 1 určený pre nácvik písmen azbuky a tvorivého písania

lmaoskUč 5467
Orlovová, Natálie
Klass! ruština pre stredné školy : učebnica a pracovný zošit 2

lmaoskUč 5468
Orlovová, Natálie
Klass! ruština pre stredné školy : učebnica a pracovný zošit

Konferenčný materiál

lmaoskKONF 736
Doctrinal Change Using the past to face the present : proceedings of the 14th Annual Conference of the Partnership for Peace Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group

Normy

STN EN 61000-4-25
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-25: Metódy skúšania a merania. Metódy skúšania odolnosti zariadení a systémov proti HEMP.
lmaoskNORMY_STN

STN EN 61000-4-25/A1
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-25: Metódy skúšania a merania. Metódy skúšania odolnosti zariadení a systémov proti HEMP.
lmaoskNORMY_STN

STN EN 61000-4-20
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-20: Metódy skúšania a merania. Skúšky vyžarovania a odolnosti vo vlnovodoch s priečnou elektromagnetickou vlnou (TEM).
lmaoskNORMY_STN

STN EN 61000-4-21
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-21: Metódy skúšania a merania. Metódy skúšania v odrazovej komore.
lmaoskNORMY_STN

STN EN 61000-4-22
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-22: Metódy skúšania a merania. Meranie vyžarovania a odolnosti v dokonale bezodrazových miestnostiach (FAR).
lmaoskNORMY_STN

STN EN 61000-4-23
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-23: Metódy skúšania a merania. Metódy skúšania prvkov na ochranu pred HEMP a inými rušeniami šírenými vyžarovaním.
lmaoskNORMY_STN

STN EN 61000-4-3
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-3: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti vyžarovanému vysokofrekvenčnému elektromagnetickému poľu.
lmaoskNORMY_STN

STN EN 61000-4-3/A1
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-3: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti vyžarovanému vysokofrekvenčnému elektromagnetickému poľu.
lmaoskNORMY_STN

STN EN 61000-4-3/A2
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-3: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti vyžarovanému vysokofrekvenčnému elektromagnetickému poľu.
lmaoskNORMY_STN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Normy boli vyčlenené pre potreby spracovania vedeckej úlohy. Normy nie je možné vypožičať.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline