Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac apríl 2017.

Základný fond

Hofreiter, Ladislav
Bezpečnostné prostredie súčasného sveta
lmaoskZF 34625

Hofreiter, Ladislav
Indikátory bezpečnosti
lmaoskZF 34626

Zabezpeč si vedomosti [študijné materiály]
lmaoskZF 34627

Kovács, Tibor
Jutastól Szentendréig altiszt- és tiszthelyettesképzés a magyar haderőben
lmaoskZF 34628

A magyar honvédség negyedszázada a rendszerváltástól napjainkig
lmaoskZF 34629

Učebnice

Morong, Stanislav
Zásobovanie v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
lmaoskUč 5460

Lisý, Peter
Hlavňové zbrane zavedená výzbroj
lmaoskUč 5461

Normy

ČSN ISO 9 (01 0185), Informace a dokumentace - Transliterace cyrilice do latinky - slovanské a neslovanské jazyky
lmaosk2017/355