Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac marec 2017.

Základný fond

Kaplan, Paul S.
A Child's Odyssey. Child and Adolescent Development
lmaoskZF 34606

Myslín, Josef
Scrum průvodce agilním vývojem softwaru
lmaoskZF 34607

Strickland, Jeffrey S.
Missile flight simulation surface-to-air missiles
lmaoskZF 34608

Bell, Jan
Advanced expert Coursebook
lmaoskZF 34609

Burgess, Sally
Gold first first certificate in English Exam maximiser with key
lmaoskZF 34610

Plecitý, Vladimír
Základy občanského práva
lmaoskZF 34611

Nye, Joseph S. Jr.
Understanding international conflicts an introduction to theory and history
lmaoskZF 34612

Reynolds-Heartle, Robin A.
OPP - objektově orientované programování Visual Basic. NET, Visual C#. NET krok za krokem
lmaoskZF 34613

Archer, Tom
Myslíme v jazyku C#
lmaoskZF 34614

Holford, Patrick
Od stresu k progresu ako zmierniť stres, zvýšiť odolnosť a dodať energiu
lmaoskZF 34622

Cuddy, Amy
Umenie vystupovať
lmaoskZF 34623

Klubert, Tomáš
Slovenská armáda v druhej svetovej vojne slovom a obrazom
lmaoskZF 34624

Učebnice

Berníková, Zuzana
Cvičebnica anglického jazyka príprava na skúšku z anglického jazyka podľa normy STANAG 6001 : učebné texty
lmaoskUč 5459

Kampaň „Kúp, prečítaj a daruj knihu – knižnici“

Krištofíková, Adriana
Život (nie) je román
lmaoskblK 35684

Byrne, Rhonda
Tajomstvo
lmaoskblK 35685

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline