Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac november 2016.

Základný fond

Strickland, J. S.
Mathematical modeling of warfare and combat phenomenon
lmaoskZF 34448

Strickland, J. S.
Using math to defeat the enemy: combat modeling for simulation
lmaoskZF 34449

Bates, E. H.
The Darling Buds of May
lmaoskZF 34450

Kerr, J. Y. K.
Sherlock Holmes and the mystery of Boscombe pool
lmaoskZF 34451

Beddall, F.
A history of Britain
lmaoskZF 34452

Wells, H. G.
The island of doctor Moreau
lmaoskZF 34453

Gilchrist, Ch.
Princess Diana
lmaoskZF 34454

Kehl, J.
I know why the caget bird sings
lmaoskZF 34455

Holmes, K.
Billy Elliot
lmaoskZF 34456

The Fall of the house of usher and other stories Edgar Allan Poe
lmaoskZF 34457

Taylor, N.
Crime and punishment
lmaoskZF 34458

Gilchrist, Ch.
Sense and sensibility
lmaoskZF 34459

Smith, B.
The ring
lmaoskZF 34460

McAlpin, J.  
The return of Sherlock Holmes
lmaoskZF 34461

Taylor, N.
Jim Smiley and his jumping Frog and other stories
lmaoskZF 34462

Schiller, F.
William Tell
lmaoskZF 34463

Escott, J.
The missing coins
lmaoskZF 34464

Mendenhall, M.
The house of the seven gables
lmaoskZF 34465

Victor, P.
Lisa in London
lmaoskZF 34466

Murphy, M.
Rip Van Winkle and The legend of Sleepy Hollow
lmaoskZF 34467

Dunkling, L.
Six Sketches
lmaoskZF 34468

Harvey, P.
Surfer!
lmaoskZF 34469

Rice, Ch.
The king of torts
lmaoskZF 34470

Taylor, N.
Northanger Abbey
lmaoskZF 34471

Normy

ČSN ISO/IEC 27033-1 (36 9701), Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě. Část 1 Přehled a pojmy
lmaosk2016/898

ČSN ISO/IEC 27033-2 (36 9701), Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě. Část 2 Směrnice pro návrh a implementaci bezpečnosti sítě
lmaosk2016/899

ČSN ISO/IEC 27033-3 (36 9701), Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě. Část 3 Referenční síťové scénáře - Hrozby, techniky návrhu a otázky řízení
lmaosk2016/900

ČSN ISO/IEC 27033-4 (36 9701), Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě. Část 4 Zabezpečení komunikace mezi sítěmi s využitím bezpečnostních bran
lmaosk2016/901

ČSN ISO/IEC 27033-5 (36 9701), Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě. Část 5 Zabezpečení komunikace napříč sítěmi použitím virtuálních privátních sítí (VPN)
lmaosk2016/902

ČSN ISO/IEC 27034-1 (36 9703), Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost aplikací. Část 1 Přehled a pojmy
lmaosk2016/903

ČSN ISO/IEC 27032 (36 9790), Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro kybernetickou bezpečnost
lmaosk2016/904

KAMPAŇ: „Kúp, prečítaj a daruj knihu – knižnici“

Drnek, Jan
Žáby v mlíku [vojensko-historická mystifikace na téma Mnichov 1938]
lmaoskblK 35649

Drnek, Jan  
Žába a škorpion (volné pokračování knihy Žáby v mlíku. Fantazie o jiné II. světové válce.)  
lmaoskblK 35650

Gerritsen, Tess
Údolie smrti
lmaoskblK 35651