Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac október 2016.

Základný fond

Singh, Hema
Active radar cross section reduction theory and applications
lmaoskZF 34447

Učebnice

Droppa, Peter
Výpočtové metódy pre špeciálnu mobilnú techniku
lmaoskUč 5458

DrDIZ

Grega, Matúš
Využitie simulačných technológií na zefektívnenie prípravy orgánov verejnej správy na riešenie úloh krízového manažmentu
lmaoskDrDIZ 89

Jurčák, Ján
Príprava a nasadenie jednotiek OS SR pri riešení krízových situácií na území štátu
lmaoskDrDIZ 90

Konferenčný materiál

Scientific research and education in the air force-AFASES 2016 (1)
lmaoskKONF 709/1/2016

Scientific research and education in the air force-AFASES 2016 (2)
lmaoskKONF 709/2/2016

KAMPAŇ: „Kúp, prečítaj a daruj knihu –knižnici“

Roberts, Nora
Konce a začiatky
lmaoskblK 35647

Hjorth, Michael
Temné tajomstvá
lmaoskblK 35648