Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac september 2016.

Základný fond

Šimák, Ladislav
Krízový manažment vo verejnej správe
lmaoskZF 34442

Raschka, Sebastian
Python machine learning unlock deeper insights into machine learning with this vital guide to cutting-edge predictive analytics
lmaoskZF 34443

Kim, Phil
Rigid body dynamics for beginners euler angles & quaternions
lmaoskZF 34444

Štrba, Anton
Svetlo vlny, lúče, fotóny
lmaoskZF 34445

Kazanský, Rastislav
The theory of conflicts [textbook]
lmaoskZF 34446

DrDIZ

Straka, Oliver
Logistická podpora mierových operácií
lmaoskDrDIZ 85

Nič, Martin
Vplyv globalizácie na operačné možnosti teroristických organizácií a jednotlivcov
lmaoskDrDIZ 86

Stehlíková, Ivica
Legislatívne a inštitucionálne možnosti Európskej únie pre boj s terorizmom
lmaoskDrDIZ 87

Novosad, Ondřej
Analýza empirického výskumu názorov príslušníkov OS SR z prípravy, nasadenia a návratu z operácií medzinárodného krízového manažmentu
lmaoskDrDIZ 88

DrDIZ/AUT

Grega, Matúš
Využitie simulačných technológií na zefektívnenie prípravy orgánov verejnej správy na riešenie úloh krízového manažmentu
lmaoskDrDIZ/AUT 269

Jurčák, Ján
Príprava a nasadenie jednotiek OS SR pri riešení krízových situácií
lmaoskDrDIZ/AUT 270

KAMPAŇ: „Kúp, prečítaj a daruj knihu –knižnici“

Brown, Sandra
Zdravím tě, temnoto
lmaoskblK 35644

Moran, Michelle
Madame Tussaud
lmaoskblK 35645

Francis, Felix
Hazardná hra
lmaoskblK 35646