Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac máj 2016.

Základný fond

Výročná správa o činnosti za rok 2015
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
lmaoskZF 31155/2015

Výročná správa o hospodárení za rok 2015
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
lmaoskZF 31156/2015

Ročenka Ministerstva obrany Slovenskej republiky 2015
lmaoskZF 31925/2015

Učebnice

Military decision-making guidebook (battalion, brigade)
lmaoskUč 5457

Konferenčné materiály

Transcom Proceedings 2015 elektronický zdroj 11-th European conference of young researchers and scientists : under the auspices of Tatiana Čorejová, Rector of University of Žilina,  : Žilina June 22.-24. 2015 Slovak Republic Section 1 Transport and communication s technology
lmaoskKONF 720/CD/2015

Výskumné správy

Optimalizácia skladových zásob logistiky pre nové typy zavádzanej výzbroje, techniky a materiálu do používania v Ozbrojených silách SR štúdia realizovateľnosti
lmaoskVÝSK.S 135

Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov - krízových manažérov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach a Pomorskej akadémie v Slupsku vedeckovýskumná úloha (záverečná správa) [1. diel]
lmaoskVÝSK.S 123/ZS 1

Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov - krízových manažérov na Akadémii PZ v Bratislave, Akadémii OS, VŠBM v Košiciach, Pomorskej akadémii v Slupsku a Vysokej škole manažmentu, marketingu a cudzích jazykov v Katowiciach záverečná správa vedeckovýskumnej úlohy [2. diel]
lmaoskVÝSK.S 123/ZS 2