Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac február 2016.

Základný fond

Steiner, Rudolf, 1861-1925  
Anthroposofické vůdčí myšlenky cesta poznání anthroposofie : Michaelovo-mysterium
lmaoskZF 34388

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Brussels, Belgium)  
Language in secondary education an overview of national tests in Europe : 2014/15
lmaoskZF 34389

V službách vedy ex libris Dušan Katuščák
lmaoskZF 34390

Slepcov, Igor
Kapitoly zo života hrdinu Rudolfa Jasioka
lmaoskZF 34391

Segeš, Vladimír
Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/1 1526-1648
lmaoskZF 33072/2

Učebnice

Lisý, Peter
Závery delostreleckých zbraní skriptá
lmaoskUč 5452

Konferenčné materiály

Ballistics 2014 Proceedings of the 28th International Symposium on Ballistics (28th : 2014 : Atlanta, Georgia )  
Proceedings 28th International symposium on ballistics, Atlanta, Georgia, USA, 22 - 26 September 2014 Volume 1 General, explosion mechanics, interior ballistics, exterior ballistics, launch dynamics organized by the National Defense Industrial Association (NDIA)
lmaoskKONF 731/1

Ballistics 2014 Proceedings of the 28th International Symposium on Ballistics (28th : 2014 : Atlanta, Georgia )  
Proceedings 28th International symposium on ballistics, Atlanta, Georgia, USA, 22 - 26 September 2014 Volume 2 Terminal ballistics, vulnerability & survivability organized by the National Defense Industrial Association (NDIA)
lmaoskKONF 731/2

Aktuální aspekty extremismu v České republice (konference) (2014 : Praha, Česko)  
Aktuální aspekty extremismu v České republice sborník příspěvků z odborného semináře
lmaoskKONF 732

Národná a medzinárodná bezpečnosť (6. : 2015 : Liptovský Mikuláš, Slovensko)  
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2015 elektronický zdroj 6. medzinárodná vedecká  konferencia : zborník vedeckých a odborných prác
lmaoskKONF 691/CD/2015

Výskumné správy

Rozvoj ľudských a materiálových zdrojov v rezorte obrany štúdia k riešeným úlohám projektu VVV-05/2011
lmaoskVÝSK.S 132

Senzory, senzorové systémy vo vojenských a bezpečnostných aplikáciách VV1-2014 SEMPO-38-1/2014-OMOS, číslo podprogramu: 06E0I
lmaoskVÝSK.S 133