Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac júl 2015.

Základný fond

lmaoskZF 34013
Wright, Craig  
Labyrint a bojovník symboly v architektuře, náboženství a hudbě

lmaoskZF 34016
Paceková, Tamara  
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci komentár

lmaoskZF 34146
Siegel, Erik
Islám versus modernizace? náboženství, sekularismus a rozvoj v Turecku : pohled Turguta Özala

lmaoskZF 34148
Hynek, Nik
Konflikt a obnova v Afghánistánu: kontext, prostředí a zájmy

lmaoskZF 34229
Majdúchová, Helena
Podnikové hospodárstvo pre manažérov

lmaoskZF 34230
Havlík, Radomír
Úvod do sociologie

lmaoskZF 34231
Cenigová, Anna
Podvojné účtovníctvo podnikateľov praktická príručka : rámcová účtovná osnova, postupy účtovania, účtovné súvzťažnosti, príklady účtovania, zákon o účtovníctve, zákon o sociálnom fonde

Učebnice

lmaoskUč 5439
Petrufová, Mária
Manažment poznatkov v podmienkach Ozbrojených síl Slovenskej republiky

lmaoskUč 5440
Drotár, Matej  
The national security concepts in the Middle East a critical overview