Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac máj 2015.

Základný fond

lmaoskZF 33639
Depo, Jerzy  
Ochrona informacji niejawnych podręcznik

lmaoskZF 33641
Všetečka, Petr
Projektové myslenie sprievodca súborom znalostí (anglicko-slovenské vydanie)

lmaoskZF 33645
Pokruszyński, Witold  
Teoria bezpieczeństwa

lmaoskZF 33648
Piwowarski, Juliusz  
Pojęcie bezpieczeństwa w naukach społeczno-prawnych

lmaoskZF 33658
Rozwadowski, Mariusz  
Podstawy ruchu drogowego i pełnienia służby na drogach

lmaoskZF 33659
Pétiová, Marianna
Pohľad riaditeľov základných a stredných škôl na záškoláctvo a predčasné ukončenie povinnej školskej dochádzky

lmaoskZF 33667
Pétiová, Marianna
Šikanovanie v základných a stredných školách

lmaoskZF 33845
Międzynarodowe konteksty bezpieczństwa wewnętrznego państwa

lmaoskZF 33995
Horowitz, Paul  
The art of electronics

lmaoskZF 34010
Piwowarski, Juliusz  
Ethos rycerski przyczynek do budowy kultury bezpieczeństwa policiji

lmaoskZF 34127
Funkcje teorii nauk o bezpieczeństwie

lmaoskZF 31156/2014
Výročná správa o hospodárení za rok 2014

lmaoskZF 31155/2014
Výročná správa o činnosti za rok 2014

Učebnice

lmaoskUč 5437
Mudroň, Ján
Fyzikálne základy mikro/opto- elektroniky 1

lmaoskUč 5438
Beskid, Juraj  
Separatizmus na Ukrajine a jeho dôsledky

Výskumné správy

lmaoskVÝSK.S 130
LLAPI systém
štúdia realizovateľnosti,  vedúci spracovateľ Ján Ochodnický ... [et al.]