Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac apríl 2015.

Základný fond

lmaoskZF 34017
Štaigl, Jan
Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk Ministerstva vnútra na Slovensku 1945-1992

lmaoskZF 34225
Human aspects in Afghanistan handbook

lmaoskZF 34226
Human aspects on the operational environment final report

lmaoskZF 34227
Human aspects in NATO military operations

lmaoskZF 33642
Osvald, Anton
Požiarna bezpečnosť cestných tunelov

Učebnice

lmaoskUč 5435
Turčaník, Michal
Parciálna rekonfigurácia číslicových systémov

lmaoskUč 5436
Gherman, Laurian  
Eletronic warfare in the information AGE

Normy

lmaoskNORMY_STN
lmaosk2015/173
STN EN ISO 11145: 2008 (19 2013), Optika a fotonika. Lasery a laserové zariadenia. Slovník a značky