Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac marec 2015.

Základný fond

lmaoskZF 34171
Kaajakari, Ville  
Practical MEMS

lmaoskZF 34172
Prasad, Ramjee  
OFDM for wireless communications systems

lmaoskZF 34173
Guerci, J. R.
Cognitive radar the knowledge-aided fully adaptive approach

lmaoskZF 34174
Dobeš, Josef
Moderní radiotechnika

lmaoskZF 34175
Bienkowski, Pawel  
Electromagnetic measurements in the near field

lmaoskZF 34176
Principles of modern radar vol. II:advenced techniques

lmaoskZF 34177
Romsics, Ignác
Trianonská mierová zmluva

lmaoskZF 34178
Dostál, Jiří
Operační zesilovače

lmaoskZF 34179
Volner, Štefan
Bezpečnosť v 21. storočí

lmaoskZF 34180
Humlhans, Jan  
Nábojové pumpy funkce, přehled a použití [1. díl]

lmaoskZF 34181
Winters, Nathan  
Microsoft Exchange Server 2013 Design, Deploy and Deliver an Enterprise Messaging Solution

lmaoskZF 34182
Maini, Anil K.
Lasers and optoelectronics fundamentals, devices, and applications

lmaoskZF 34186
Mičev, Stanislav
Slovenské národné povstanie 1944

lmaoskZF 34188
Hitchcock, R. Timothy  
Radio-frequency and microwave radiation [nonionizing radiation guide series]

lmaoskZF 34191
Medzikultúrny dialóg a migrácia

lmaoskZF 34192
Kde končí náš svet?

lmaoskZF 34194
EOD challenges in post-ISAF in the light of NATO EOD Demonstrations and Trials 2014

lmaoskZF 34196
Dobeš, Josef
Moderní radiotechnika

lmaoskZF 34197
Sanders, Chris
Analýza sítí a řešení problémů v programu Wireshark

lmaoskZF 34198
Hrabal, Vladimír
Jaký jsem učitel

lmaoskZF 34205
Hroník, František
Manažerská integrita

lmaoskZF 34206
Kopčaj, Andrej
Spirálový management

lmaoskZF 34207
Baran, Dušan
Application of Business Process Reengineering in the Company Practice

lmaoskZF 34208
Mišík, Matúš
Energetická politika v rozšírenej Európskej únii roly a preferencie Českej republiky, Poľska a Slovenska

lmaoskZF 34209
Thorová, Kateřina
Vývojová psychologie proměny lidské psychiky od početí po smrt

lmaoskZF 34211
Nakonečný, Milan
Motivace chování

lmaoskZF 34212
Fetisovová, Elena
Podnikové financie praktické aplikácie a zbierka príkladov

lmaoskZF 34213
Chajdiak, Jozef
Pomerové ukazovatele ekonomiky firiem

Učebnice

lmaoskUč 5434
Sopóci, Milan
Vodcovstvo

Normy

lmaoskNORMY_STN
lmaosk2015/110
STN EN 365: 2005 (83 2623) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie