Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac február  2015.

Základný fond

lmaoskZF 34125
Silberschatz, Abraham  
Operating system concepts international student version

lmaoskZF 34126
 Vybrané rozhodnutia súdov k § 1 - §151v Občianskeho zákonníka [z komentára k Občianskemu zákonníku, Imrich Fekete]

lmaoskZF 34149
Zákony Slovenskej republiky 2015 [aktuálne úplné znenie vybraných právnych predpisov z oblasti daní a účtovníctva, občianskeho a obchodného práva, pracovného a sociálneho práva k 1. januáru 2015]

lmaoskZF 34151
Adaptive leadership in the military context : international perspectives edited by Lieutenant-Colonel  Douglas Lindsay, Commander Dave Woycheshin

DrDIZ

lmaoskDrDIZ 80
Budveselová, Alena  
Energetická diplomacia v ruskej zahraničnej politike a jej vplyv na európsku bezpečnosť

lmaoskDrDIZ 81
Schóber, Tomáš  
Analýza bezpečnostných rizík a optimalizácia výberu letiska pre nútené pristátie narušiteľa vzdušného priestoru Slovenskej republiky