Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac december  2014.

Základný fond

lmaoskZF 34075
Levický, Dušan
Kryptografia  v komunikačnej bezpečnosti

lmaoskZF 34076
Hyránek, Eduard
 Nové trendy merania výkonnosti podniku pre potreby finančných rozhodnutí

lmaoskZF 34077
Muchová, Eva
Medzinárodná ekonómia (vybrané problémy)

lmaoskZF 34078
Jančíková, Eva
Medzinárodné obchodné financovanie

lmaoskZF 34079
Hospodárske dejiny Slovenska 1526-1848

lmaoskZF 34080
Šikýř, Martin
Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů

lmaoskZF 34081
Hubenák, Ladislav
Lexikón právnych dejín Slovenska

lmaoskZF 34082
Dinuš, Peter
Revoluce nebo transformace?

lmaoskZF 34083
Cipra, Tomáš  
Finanční ekonometrie

lmaoskZF 34084
Franeková, Mária
Modelovanie prenosu dát v prostredí Matlab, Simulink a Communications System Toolbox

lmaoskZF 34085
Záhora, Jozef  
Základy práva

lmaoskZF 34086
Bröstl, Alexander
Ústavné právo Slovenskej republiky

lmaoskZF 34087
Řízení bezpečnosti informací

lmaoskZF 34088
Bieliková, Mária
O softvéri od A po Z úvahy nastupujúcich profesionálov

lmaoskZF 34089
Maisner, Martin
Základy práva informačných technológií

lmaoskZF 34090
Efektivita vo verejnej správe vplyv konkurenčného prostredia na efektivitu a inováciu vo verejnej správe

lmaoskZF 34091
Ulian, Jozef  
Spomienky z vojenských misií

lmaoskZF 34092
Stow, Dorrik  
Vanished ocean how Tethys reshaped the world

lmaoskZF 34093
Rex, Andrew  
Commonly asked questions in physics

lmaoskZF 34094
Juraj Jánošík veľká kniha o zbojníckom kapitánovi

lmaoskZF 34095
König, Hartmut  
Protocol engineering

lmaoskZF 34096
Vedral, Vlatko  
Introduction to quantum information science

lmaoskZF 34097
Fouad, Nabil A.
Leitfaden Thermografie im Bauwesen Theorie, Anwendungsgebiete, praktische Umsetzung

lmaoskZF 34098
Vademecum of communication in science for scientific and pedagogical worker beginners [scientific monograph]

Učebnice

lmaoskUč 5429
Vodáková, Jana
Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru

lmaoskUč 5430
Záhonová, Viera
Matematika I Riešené príklady

lmaoskUč 5431
Vrábeľ, Róbert  
Matematika II Určitý integrál, funkcia viac premenných, diferenciálne rovnice

Výskumné správy

lmaoskVÝSK.S 129
Inovácia a modernizácia vojenskej techniky OS SR aplikáciou inteligentných materiálov-ŠPP852_08-RO02_RU21-240, VV3-2012 [záverečná správa] : Výskum a vývoj na podporu obrany štátu: číslo podprogramu 06E0I

{jcomments off}