Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac november  2014.

Základný fond

lmaoskZF 34069
Janků, Martin
Základy práva  pre poslucháčov neprávnických fakúlt

lmaoskZF 34070
Spirit, Michal
Úvod do studia práva

lmaoskZF 34071
Funta, Rastislav
Medzinárodné právo

lmaoskZF 34072
Weiss, Tomáš
Role policie a armády v Evropské unii analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky

Učebnice

lmaoskUč 5426
Majchút, Ivan  
Cyprus - dimenzie konfliktu

lmaoskUč 5427
Vrabko, Marián
Správne právo procesné všeobecná časť

lmaoskUč 5428
Škultéty, Peter
Správne právo hmotné všeobecná časť

Konferenčné materiály

lmaoskKONF 727
Konference PVO 2014 sborník anotací z konference PVO 2014 na téma: "15. konference PVO 2014: 100 let protiletadlové obrany" (1914-2014-20??)

lmaoskKONF 728
Diplomacia v ére globalizácie zborník z konferencie  k 50. výročiu prijatia Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch