Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac jún 2014.

Základný fond

lmaoskZF 33681
Kazanský, Rastislav
Súčasné problémy výskumu medzinárodných konfliktov a kríz a ich riešenia

lmaoskZF 33683
Carter, David
Aphrodite´s killers Cyprus, the EOKA conflict and the road to partition

lmaoskZF 33684
Nouchine, A.
Manuel de conversation française et persane (iranienne)

lmaoskZF 33701
Panorama of global security environment 2013

lmaoskZF 33702
Perspektívy ázijského storočia medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii

lmaoskZF 33703
Ukaine's security sector reform the agenda and the way forward

Učebnice

lmaoskUč 5422
Školník, Miroslav
Vojenská logistika základy vojenskej logistiky a materiálového manažmentu

lmaoskUč 5423
Ochodnický, Ján
Rádiolokátor P-37MSK

lmaoskUč 5422

Školník, Miroslav

Vojenská logistika základy vojenskej logistiky a materiálového manažmentu

 

lmaoskUč 5423

Ochodnický, Ján

Rádiolokátor P-37MSK