Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac apríl 2014.

Základný fond

lmaoskZF 33576
Lacko, Ľuboslav
Osobní cloud pro domácí podnikání a malé firmy

lmaoskZF 33577
Bajtoš, Ján
Didaktika vysokej školy

lmaoskZF 33578
Antošová, Mária
Strategický manažment a rozhodovanie

lmaoskZF 33579
Hollá, Katarína  
Prevencia závažných priemyselných havárií

lmaoskZF 33584
Dybała, Jacek  
Wykorzystanie wieloźródłowej informacji w proaktywnej strategii eksploatacji

lmaoskB 524
Kadlečík, Branislav, 1979-  
Ochrana a podpora ľudských práv a základných slobôd príslušníkov ozbrojených síl

Dizertačné práce

lmaoskDrDIZ/AUT 257-tézy
Křížek, Petr  
Hodnocení nákladovosti provozu pozemní vojenské techniky

Učebnice

lmaoskUč 5419
Tirpák, Andrej
Elektromagnetizmus

lmaoskUč 5420
Mudroň, Ján
Elektrodynamika - základy klasickej elektrodynamiky

lmaoskUč 5421
Frianová, Viera
Marketingová komunikácia podnikov služieb