Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac marec 2014.

Základný fond

lmaoskZF 33573
Novák, Jaromír
Didaktika personalistiky

lmaoskZF 33574
Novák, Jaromír
Didaktika manažmentu

lmaoskZF 33575
Cocuľová, Jana
Outsourcing v riadení ľudských zdrojov

Konferenčné materiály

lmaoskKONF 721
Konkurencieschopnosť knižníc v omnimediálnom veku zborník príspevkov z 13. ročníka odborného seminára pre pracovníkov knižníc, ktorý sa konal 24. apríla 2013

lmaoskKONF 722/CD
Nové trendy vo vyučovaní spoločenskovedných predmetov na školách zameraných na bezpečnosť elektronický zdroj medzinárodná vedecká konferencia : zborník vedeckých odborných článkov : 24.-25.10.2013, Liptovský Mikuláš