Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac január 2014.

Základný fond

lmaoskZF 33534
Straka, Jaroslav
Medzinárodné vzťahy

lmaoskZF 33535
Táncošová, Judita
Ekonómia

lmaoskZF 33536
Samuelson, Paul Anthony
Ekonomie 19. vydání

lmaoskZF 33537
Pataky, Jozef
Podvojné účtovníctvo pre samoukov

lmaoskZF 33538
Jakubíková, Dagmar
Strategický marketing strategie a trendy

lmaoskZF 33539
Bielená, Jana
Účtovné súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo

lmaoskZF 33540
Šuman-Hreblay, Marián
Vojenská vozidla české a slovenské bojové, obrněné, obojživelné a speciální automobily i motocykly od r. 1906

lmaoskZF 33541
Conkling, John A.
Chemistry of pyrotechnics basic priniciples and theory

lmaoskZF 33542
Akhavan, Jacqueline
The chemistry of explosives Jacqueline Akhavan
lmaoskZF 33543
United States Department of the Army
U.S. Army improvised munitions handbook Department of the Army

lmaoskZF 33544
Purdek, Imrich
Československá vojenská symbolika v rokoch 1914-1939

lmaoskZF 33545
Zaťková, Jana
Zabudnutí vojaci zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914-1918

 

Učebnice

lmaoskUč 5415
Máziková, Katarína
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

lmaoskUč 5416
Andrassy, Vladimír
Didaktické postupy riešenia úloh v oblasti krízového manažmentu učebný text

lmaoskUč 5417
Kmošena, Miroslav
Vybrané problémy z psychológie (učebné texty na CD)

Autoreferáty

lmaoskDrDIZ/AUT 256
Ivančík, Radoslav
Analýza trendov vo finančno-ekonomickom zabezpečení účasti príslušníkov a jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách medzinárodného krízového manažmentu a návrh možností jeho zefektívnenia autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."

lmaoskHABIL 51
Olak, Antoni
Bezpečnosť rodiny v podmienkach globalizácie a súčasných spoločensko-ekonomických transformácií

KONF

lmaoskKONF 432/2014
International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (12. : 2014 : Liptovský Ján, Slovensko)
Twelfth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications FSTA 2014 : abstracts : January 26-31, 2014 : Liptovský Ján, the Slovak Republic