Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac december 2013.

Základný fond

lmaoskZF 33496
Olak, Antoni
Bezpieczeństwo rodziny w warunkach zagrożeń

lmaoskZF 33497
Olak, Antoni
Wokół rodziny i patologii społecznych

lmaoskZF 33498
Olak, Antoni
Współczesna rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim

lmaoskZF 33499
Szabo, Stanislav
Współczesne zagrożenia społeczne bezpieczeństwo w środowisku lokalnym - zarys problematyki

lmaoskZF 33500
Kelemen, Miroslav
Bezpečnosť osôb a majetku v letectve I. výskum situačného riadenia bezpečnostnej edukácie pilotov

lmaoskZF 33501
Olak, Antoni
Współczesne zagrożenia rola telewizji i internetu w życiu młodzieży - zarys problematyki

lmaoskZF 33502
Olak, Antoni
Zjawisko przemocy w rodzinie

lmaoskZF 33503
Olak, Antoni
Bezpieczeństwo i zagrożenia społeczne - zarys problematyki

lmaoskZF 33504
Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji

lmaoskZF 33505
Prawa człowieka w świetle zmian współczesnego świata pod redakcją

lmaoskZF 33506
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych tom 2 możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej

lmaoskZF 33507
Edukacja a poczucie bezpieczeństwa Nečas, Pavel...[et al.]

lmaoskZF 33508
Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata

lmaoskZF 33509
Šmihula, Daniel
Najstaršie dejiny spoločnosti, štátu a práva vybrané kapitoly

lmaoskZF 33510
Šmihula, Daniel
Úvod do teórie medzinárodného práva súkromného

lmaoskZF 33511
Repková, Kvetoslava
Sociálne programovanie a projektovanie (nielen) v sociálnej práci

lmaoskZF 33512
Weinberger, Ota
Inštitucionalizmus nová teória konania, práva a demokracie

lmaoskZF 33513
Jurečka, Václav
Mikroekonomie

lmaoskZF 33515
Fischer, Slavomil
Sociální patologie analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů

lmaoskZF 33516
Procházka, Jakub
Psychologie efektivního leadershipu

lmaoskZF 33517
Cakirpaloglu, Panajotis
Úvod do psychológie osobnosti

lmaoskZF 33518
Průcha, Jan
Interkulturní komunikace

lmaoskZF 33519
Klement, Cyril
Biologické zbrane

lmaoskZF 33520
Průcha, Jan
Přehled pedagogiky úvod do studia oboru

lmaoskZF 33522
Draessler, Jan
Statistické metody a software

lmaoskZF 33525
Cihelková, Eva
Světová ekonomika obecné trendy rozvoje

lmaoskZF 33526
Ceniga, Pavel
Logistika v manažmente podniku

lmaoskZF 33527
Goga, Marián
Teória hier

lmaoskZF 33528
Adobe Creative Team
Adobe Dreamweaver CS6 oficiální výukový kurz Adobe Creative Team

lmaoskZF 33530
Bitky, ktoré zmenili históriu kľúčové bitky, ktoré rozhodli o osude národov

lmaoskZF 33531
Spitzová, Amália
Radosť z účtovania 8 riešených príkladov z podvojného účtovníctva pre podnikateľov

lmaoskZF 33532
Kovalčíková, Antónia
Účtovníctvo rozpočtových organizácií [...ako výstup projektu Kultúrnej..."Účtovníctvo rozpočtových organizácií"]

lmaoskZF 33533
Welch, Thad B.
Real-time digital signal processing from MATLAB to C with the TMS320C6x DSPs

 

KONF CD

lmaoskKONF 623/2013
Výzbroj a technika pozemných síl 2013 elektronický zdroj