Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac júl 2013.

 

Základný fond

lmaoskZF 33430
Kazanský, Rastislav
Bezpečnostná politika - Teória konfliktov (učebné texty)

lmaoskZF 33431
Prehlbovanie konceptu bezpečnosti - implikácie pre teóriu a prax medzinárodných vzťahov Peter Kulašik ... [et al.]

lmaoskZF 33432
Plánovanie zdrojov na riešenie krízových situácií Ladislav Novák ... [et al.]

lmaoskZF 33433
Kampová, Katarína
Managing security in organization

lmaoskZF 33434
Zánická Hollá, Katarína
Risk Assessment of Industrial Processes

lmaoskZF 33435
Sventeková, Eva
Logistics and transport in crisis situations

lmaoskZF 33436
Krízové plánovanie v doprave Ladislav Novák ... [et al.]

lmaoskZF 33437
Social aspects of city public transport infrastructure monograph elaborated with support of the APVV project No. SK-BUL-01506 and the CEID project No. 26220120028 Ladislav Šimák ... [et al.]

lmaoskZF 33438
Poľština konverzácia : [so slovníkom a gramatikou]

lmaoskZF 33439
Lisý, Ján, 1950-
Makroekonomická rovnováha a nerovnováha teoretické a praktické problémy