Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac apríl 2013.

 

Základný fond

lmaoskZF 31925/2004/Št
Slovensko. Ministerstvo obrany
Ročenka Ministerstva obrany Slovenskej republiky ...

lmaoskZF 33401
Bieliková, Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v školskom prostredí očami učiteľov

lmaoskZF 33402
Bieliková, Marcela
Ľudské práva v škole a v rodine z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl

lmaoskZF 33403
Bieliková, Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v základných a stredných školách

lmaoskZF 33404
Bieliková, Marcela
Ľudské práva v škole a v rodine

lmaoskZF 33405
Scott, David Meerman
Nové pravidlá marketingu & PR ako efektívne využívať sociálne siete a média, blogy, správy, online video a virálny marketing na získavanie zákazníkov

Učebnice

lmaoskUč 5405
Marko, Martin
Telekomunikačné systémy skriptá

Normy

lmaoskNORMY lmaosk2013/284
STN EN ISO 9001: 2009 (01 0320) Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2008)