Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac november 2013.

 

Základný fond

lmaoskZF 33466
Husain, Iqbal
Electric and Hybrid Vehicles design Fundamentals

lmaoskZF 33467
McAndrew, Alasdair
Introduction to cryptography with open-source software

lmaoskZF 33468
Kwok, Yu Kwong Ricky
Peer-to-Peer Computing applications, architecture, protocols, and challenges

lmaoskZF 33469
Marder, Michael P.
Condensed Matter Physics

lmaoskZF 33470
Bes, Daniel R.
Quantum Mechanics a modern and concise introductory course

lmaoskZF 33471
Patanè, Amalia
Semiconductor research experimental techniques

lmaoskZF 33472
Sobeková-Majková, Monika
Ako financovať malé a stredné podniky

lmaoskZF 33473
Kabát, Ladislav
Hodnotenie podniku a analýza jeho finančného zdravia

lmaoskZF 33474
Pisoňová, Mária
Kompetenčný profil manažéra výchovno-vzdelávacej inštitúcie

lmaoskZF 33475
Polouček, Stanislav
Peniaze, banky, finančné trhy

lmaoskZF 33476
Mazák, Ján
Lisabonská zmluva ústavný systém a súdna ochrana

lmaoskZF 33477
Lantajová, Dagmar
Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva

lmaoskZF 33478
Papula, Jozef
Stratégia a strategický manažment ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom

lmaoskZF 33479/V
Biografický lexikón Slovenska V

lmaoskZF 33480
Vojáček, Ladislav
Československé právne dejiny (1918-1992) lmaoskZF 33481

lmaoskZF 33481
Mosný, Peter
Dejiny štátu a práva na území Slovenska (od najstarších čias do roku 1848)

lmaoskZF 33482
Ďaďo, Jaroslav
Marketing služieb

lmaoskZF 33483
Mc Donald, Malcolm
Marketingový plán příprava a úspěšná realizace

lmaoskZF 33484
Vršanský, Peter
Medzinárodné právo verejné osobitná časť

lmaoskZF 33485
Šmihula, Daniel
O práve a štáte zbierka štúdií a esejí (1997-2012)

lmaoskZF 31065/4
Kassay, Štefan
Podnik a podnikanie Štvrtý zväzok Interné procesy : vývojové tendencie produkčných systémov v globálnom a podnikovom rámci

lmaoskZF 33486
Beňa, Jozef
Pramene k dejinám práva starovek

lmaoskZF 33487
Kolárik, Jozef
Právne dejiny Slovenska 1. diel, (9. storočie-1918)

lmaoskZF 33488
Poschkamp, Thomas
Vyhoření rozpoznání, léčba, prevence

lmaoskZF 33489
Papula, Ján
Základy manažérskej ekonomiky

lmaoskZF 33490
Steer, Michael
Microwave and RF design a systems approach

Učebnice

lmaoskUč 5412
Chovanec, Ferdinand
Diferenčné posety a ich grafická reprezentácia

lmaoskUč 5413
Šlosár, Rudolf
Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny

lmaoskUč 5414
Spitzová, Amália
Riešené príklady z podvojného účtovníctva Praktikum

Brožúry

lmaoskB 521
Adamíková, Pavlína
Vojenské vysokoškolské vzdelávanie na Liptove 1973-2013

KONF CD

lmaoskKONF 718/CD
Riešenie krízových situácií prostredníctvom simulačných technológií elektronický zdroj zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie: 22. októbra 2013 v Liptovskom Mikuláši