fpu2Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Poslaním fondu je utváranie podmienok pre podporu a rozvoj umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom dotácií a štipendií na podporu umeleckej tvorby, umeleckých aktivít, vzdelávacej a výskumnej činnosti, kultúrno-osvetovej činnosti knižniciam, múzeám, galériám ale aj umelcom v rôznych programoch a podprogramoch. FPU nepodporuje audiovizuálne diela. Výzva FPU z podprogramu 5.1.4 Akvizícia knižníc bola príležitosťou pre akademickú knižnicu na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov v roku 2019.

Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia (FPU) č. 19-514-04069 vo výške 3000, 00 Eur a spoluúčasti Akadémie ozbrojených síl v sume 200, 00 Eur, mohla akademická knižnica začať s napĺňaním zámeru projektu „Skvalitnenie a doplnenie knižničného fondu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislav Štefánika“. Poskytnutá dotácia umožňuje akademickej knižnici nakupovať knihy a časopisy, ktoré sú k dispozícii čitateľom v oddelení beletrie vo voľnom výbere, v študovni prezenčne alebo sú dostupné prostredníctvom on-line katalógu. Postupne pribúdajú do fondu knižnice nielen odborné publikácie zo zahraničia alebo z domáceho prostredia ale aj beletristické a populárno-náučné diela. Ponuka periodík v študovni akademickej knižnice bude rozšírená o predplatné časopisov Fraktál, Literárny týždenník a Príbehy 20. storočia, ktoré sú vydávané s podporou FPU. Všetky publikácie na seba upozorňujú pečiatkou s logom fondu a textom "Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia". Súčasťou projektu je propagácia zakúpených knižných titulov z dotácie FPU na web stránke akademickej knižnice v sekcii Knižné novinky http://ak.aos.sk/novinky/rok-2019.html a v sekcii Fond na podporu umenia http://ak.aos.sk/fond-na-podporu-umenia.html, odkiaľ je možné vybraný titul si objednať v on-line katalógu.

Plánovaný prínos realizovaného projektu je dlhodobý a spočíva v spokojnosti čitateľov, používateľov knižnično-informačných služieb a návštevníkov knižnice prostredníctvom širšej ponuky doplneného knižničného fondu na podporu ich kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb. Pre zlepšenie služieb knižnice je veľmi dôležitá spätná väzba čitateľov vo forme pripomienok a námetov na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Mária Mestická
vedúca AK

Foto: Mgr. Mária Mestická