V dňoch 27. a 28. novembra 2013 sa v Prahe konal 14. ročník konferencie pod názvom „Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013“, ktorej sa zúčastnil zamestnanec akademickej knižnice Miloš Húsenica.

Organizačne konferenciu zabezpečovali - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR.

Hlavnou témou konferencie bola spolupráca archívov, knižníc, múzeí, galerií a iných pamäťových inštitúcií pri využívaní informačných a komunikačných technológií na ochranu a sprístupnenie kultúrneho dedičstva.