V dňoch 27. a 28. novembra 2013 sa v Prahe konal 14. ročník konferencie pod názvom „Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013“, ktorej sa zúčastnil zamestnanec akademickej knižnice Miloš Húsenica.

Organizačne konferenciu zabezpečovali - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR.

Hlavnou témou konferencie bola spolupráca archívov, knižníc, múzeí, galerií a iných pamäťových inštitúcií pri využívaní informačných a komunikačných technológií na ochranu a sprístupnenie kultúrneho dedičstva.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline