Z edície AOS 2021

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

CD-ROM vydané v roku 2021:

Názov: Analýza a riadenie strojných mechanizmov

Autor: Vladimír Popardovský

signatúra: lmaoskUč5519

ISBN: 978-80-8040-604-2


Názov: Analýza a pevnostné kontroly strojných mechanizmov

Autor: Eva Popardovská, Miroslava Cúttová

signatúra: lmaoskUč5525

ISBN: 978-80-8040-608-0

Kľúč so správnymi odpoveďami k cvičebnici anglického jazyka

Autori: Mgr. Zuzana BERNÍKOVÁ, Mgr. Beáta LEHOTSKÁ, Mgr. Lenka NAGYOVÁ

ISBN: 978-80-8040-584-7