Z edície AOS 2020

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

Stolárske technológie - zlievanie

Autori: doc. Ing. Mariana KUFFOVÁ, PhD.

ISBN: 978-80-8040-591-5

obsah (.pdf 821 kB)