Z edície AOS 2020

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

CD-ROM vydané v roku 2020:

Názov: Výkladový slovník základných sociologických pojmov : vybrané pojmy zo sociológie a sociológie armády pre kadetov AOS

Autor: Mária Martinská

signatúra: lmaoskUč5493

ISBN: 978-80-8040-586-1


Názov: Príručka programovania v jazyku MATLAB

Autor: František Nebus

signatúra: lmaoskUč5494

ISBN: 978-80-8040-587-8


Názov: Cisco Unified Communications Manager Express : konfigurácia protokolov SCCP a SIP

Autor: Miloš Očkay

signatúra: lmaoskUč5496

ISBN: 978-80-8040-590-8

Stolárske technológie - zlievanie

Autori: doc. Ing. Mariana KUFFOVÁ, PhD.

ISBN: 978-80-8040-591-5

obsah (.pdf 821 kB)