Z edície AOS 2019

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

Medzinárodné vzťahy

Autori: Ing. Ján MAREK, MBA

ISBN: 978-80-8040-583-0

obsah (.pdf 365 kB)