Z edície AOS 2017

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

Hlavne vojenských palných zbraní

Autori: doc. Ing. Peter LISÝ, PhD.

ISBN: 978-80-8040-558-8

obsah (.pdf 349 kB)