Z edície AOS 2013

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

vojenska taktikam

Autori: doc. Ing. Peter SPILÝ, PhD., Ing. Michal HRNČIAR

ISBN: 978-80-8040-471-0

obsah (.pdf 99 kB)

viac...

 

 

Ďalšie tituly z edície AOS 2013...

Diferenčné posety

Vojenská logistika

logika m2

elektrodynamika2

metrologia2

analyza2 mierove2 mankomp2 mkps m2 bacon2