POSTUP (.pdf 52 kB) pri objednávke kníh

Tituly určené na predaj...

Vojenská taktika 1

13.50,-

Rozhodovacie procesy na nižších úrovniach krízového riadenia

10,-

Návrh číslicových systémov

9,-

Analýza a pevnostné kontroly strojných mechanizmov

4,-

 (CD-ROM)

Vojenské siete riadenia a velenia I.

4,-

 (CD-ROM)

Základy teórie chýb delostreleckej paľby

9,-

Religionistika pre vojakov : úvod do náboženského myslenia v podmienkach OS SR

4,-

 (CD-ROM)

Rodová rovnosť v ozbrojených silách 

6.50,- €

 

 Strojárske technológie - zlievanie

5,-

Analýza a riadenie strojných mechanizmov

4,-

 (CD-ROM)

 Mierové operácie OSN

5,-

 Číslicové signálové procesory

5,-

 Fyzikálne základy MIKRO / OPTO Elektroniky 2

10,-

 Medzinárodné vzťahy

6,-

 Nástroj WASP a jeho využitie v krízovom manažmente

5,-

Sociologická analýza disponibilných skupín  

10,- €

 Kľúč so správnymi odpoveďami k cvičebnici anglického jazyka

2,-

Informačné problémy vyšetrovania okolností leteckých nehôd a prevencie nehodovosti vojenského letectva

4,-

 (CD-ROM)

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline