Fyzikálne základy mikro/opto- elektroniky 3

Autori: prof. Ing. Ján MUDROŇ, CSc.

ISBN: 978-80-8040-625-7

obsah (.pdf 113 kB)

Signatúra: lmaoskUč 5543

obsah (.pdf 113 kB)

Citácia:

MUDROŇ, Ján. Fyzikálne základy mikro opto elektroniky 3: vysokoškolská učebnica. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2022. 99 s. ISBN 9788080406257.

Fyzikálne základy mikro/opto- elektroniky 3

Podrobnosti:

Tretí diel vysokoškolskej učebnice zameraný na fyziku typických polovodičových prvkov mikroelektroniky, optoelektroniky a mikrovlnovej elektroniky.

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline