Predaj knižných publikácií

POSTUP (.pdf 52 kB) pri objednávke kníh

Cyprus - Dimenzie konfliktu

Autori: Ing. Ivan MAJCHÚT, PhD., Ing. Michal HRNČIAR

ISBN: 978-80-8040-497-0

obsah (.pdf 88 kB)

Cena: 8,- 

viac...

 

Ďalšie tituly určené na predaj...

Vnútorná balistika

10,- 

 Obranné plánovanie

9,-

The National Security Concepts in the Middle East - A Critical Overview

4.50,-

 Základy kvantovej mechaniky

10,- €

 Subsaharská Afrika v meniacom sa bezpečnostnom prostredí

6,- €

Diferenčné posety10,- 

Vojenská logistika10,- 

Číslicové reprezentácie a aritmetiky v programovateľnej logike7.50,- 

Základy klasickej elektrodynamiky12,- 

Military Decision-Making Guidebook

6,- €

Analýza rádiolokačných systémov

12,- 

Mierové operácie

8,- 

Manažérske kompetencie

10,- 

Manažment poznatkov v podmienkach OS SR

10,-

Separatizmus na Ukrajine a jeho dôsledky

4.50,-

 Fyzikálne základy mikro/opto-elektroniky 1

10,-

 prcs m

8,-

Vodcovstvo 

9,-

zdz1

6,- 

osds m 

10,-

 

  zasobovanie m

5,- €

 

 

 

 

 

 

Cyprus - dimenzie konfliktu

Autori: Ing. Ivan MAJCHÚT, PhD., Ing. Michal HRNČIAR

ISBN: 978-80-8040-497-0

obsah (.pdf 88 kB)

Cena: 8 EUR